اوصاف خداوند متعال

اوصاف خداوند
«خدا» حقیقتی به روشنی خورشید! 16:46 - 1397/11/21 بازدید: 139

-انسان باید با براهین عقلی و فلسفی و منطقی، شناختی درست از خداوند متعال پیدا کند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.