انقلاب

نغمه‌های جدید

بعد از این قضیه، نغمه‌های جدید و كشمكشهای چپ و راست در سازمان افزایش پیدا كرد. و اطلاعیه‌هایی به این مضمون پیرامون نماینده امام رحمه الله صادر كردند و درخواست می‌كردند كه ایشان كارهای فقهی را پیگیری كند و مسائل سیاسی به دیگری محول شود.

ایجاد اختلاف

حضرت امام خمینی رحمه الله در اواخر مهرماه سال 57 مسئله وحدت گروههای مبارز را مطرح فرمودند. بر این اساس شهید مطهری رحمه الله، شهید مطهری محمد منتظری رحمه الله و آقای جلال الدین فارسی و تعدادی از یاران و اطرافیان امام، نظر معظم له را به گروهها انتقال دادند، تا زمینه گفتگو و اتحاد هموار گردد.

سیری اجمالی در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

شكل گیری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

فرهنگ انقلاب اسلامي

چگونه فرهنگ انقلاب اسلامي را به نسل امروز منتقل كنيم؟
1 - قرآن و نهج البلاغه كانون اصلي انديشه‌هاي انقلاب اسلامي است، جوانان را با اين دو كتاب زندگي بخش آشنا كنيم.

اصلاح سيستم

اصلاح سيستم برنامه و بودجه و نحوه دريافت ماليات و جلوگيري از حاتم بخشي‌ها و هزينه‌هاي غيرمشروع و تقيد دولت به قانون خدا در هر گونه دريافت و پرداخت از بودجه عمومي، هماهنگ ساختن مواد و متون و استادان و معلمان و نظام آموزش و پرورش با مباني ديني، اصلاح فعاليت‌هاي پژوهشي، نگارشي، مطبوعاتي، هنري، اطلاع

اصلاحات

اصلاحات و تداوم انقلاب اسلامي

راز دشمني استكبار

6 - مباني فكري و فلسفي انقلاب اسلامي از نگاه بنيانگذار و چهره‌هاي برجسته آن چه بود؟
7 - راز دشمني استكبار و صهيونيسم با انقلاب اسلامي چيست و دشمنان انقلاب در داخل و خارج چه كساني هستند؟
8 - زمينه‌ها و علل و عوامل اجتماعي پيدايش و گسترش انقلاب چگونه فراهم آمد؟

سر مقاله شماره 25

بازشناسى انقلاب اسلامى

حدادعادل
نمی‌توان مطمئن بود که فرزندان‌مان مانند ما انقلابی باشند

چکیده: رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در مراسم افتتاحیه فروشگاه ترنجستان بهشت گفت: به هیچ وجه نمی شود مطمئن بود که به دلیل انقلابی بودن پدران، فرزاندن هم انقلابی باشند. حتی در خانواده های ما هم تصوری که ما از انقلاب داریم، فرزندانمان ندارند. طبیعی است چون در آن دوران زندگی نکرده اند. اگر رها کنیم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که پای انقلاب بایستند. برای انتقال تجربه انقلاب، باید به اندازه تلاشی که برای خود انقلاب صورت گرفت، تلاش شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.