امام حسین علیه السلام

رجزهای امام حسین علیه السلام و فرزندانش در عاشورا

مقدمه
وقتی رزمندگان در دوران قدیم به میدان جنگ می رفتند، خود را معرفی می كردند و هماوردی در حد و شأن خود می طلبیدند. این معرفی نوعاً شعری بود كه رزمنده، خودش سروده و یا از شعر مناسبی بهره می گرفت، به این اشعار «رجز» می گویند.

رجزهای برادران امام حسین علیه السلام در روز عاشورا

مقدمه
عربها به لرزش پای شتر، هنگام برخاستن از زمین و همچنین به صدای رعد كه پشت سر هم و پیوسته باشد، رجز می گویند. در علم عروض، شعر رجز بر وزنهای شش، هشت و یا چهار بار مستفعلین است.

امیر کبیر و مرقد اباعبدالله علیه السلام
امیر کبیر و مرقد اباعبدالله علیه السلام

چکیده:شهادت امیرکبیر و این عزت و نام، نتیجه احترامش در زمان شهادت به اباعبدالله الحسین علیه السلام بوده است.

حسنین علیهما السلام
در اهل‌بیت طهارت «حسین» همان «حسن» است

چکیده: امام حسن و امام حسین(علیهما‌السلام) در موارد متعددی از آیات و روایات، در فضیلتی یکسان، معرفی شده‌اند

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.