الپهلوی

سانسور
پهلوی سانسورچی!!!

- ساواک در دوران پهلوی تسلط و سیطره‌ی کاملی بر روزنامه ها و مجلات کشور داشت و شخص یا هرگونه مطلبی که بر علیه حکومت پهلوی بود به شدت سانسور می شد.

آزادی بیان
آزادی بیان درقبل از انقلاب

- یکی از دستاوردهای انقلاب کرسی های آزاد اندیشی و بیان آزادانه‌ی نظرات می باشد و شاهد این دیدگاه حضور مسئولان در مجامع عمومی و بالاخص دانشگاهها می باشد که حتی موجب بیان انتقاداتی تند از طرف دانشجویان و مردم نسبت به آنها می شود.

فاسد
درخواست ملتمسانه شاه از سفیر آمریکا قبل از ترک کشور

- خاطرات سفرا و فرستادگان امریکا و انگلیس از فرار محمدرضا پهلوی بسیار جالب است، آنها ضمن توصیف واکنش مردم به این خبر، تصویری از حقارت شاه را نیز ثبت کرده‌اند.

فاسد
پائین کشیدن مجسمه‌های محمدرضا و رضاخان

- زمانی که شاه رفت گویی تیر شروع مسابقه در خیابان‌های تهران، شلیک شده بود!

فاسد
پرستش چاکرانه نثار خاك پای مبارك اعلیحضرت همایون...!

- بیماری چاپلوسی در دربار شاه در حد بسیار بالایی رونق و رواج داشت!

حجاب اجباری
کشف حجاب یا بی‌حجابی اجباری؟

- حامیان فرمان رضاشاه درباره کشف حجاب، در واقع حامیان اجبار زنان به بی‌حجابی هستند.

فاسد
خردوست و نعمت خرگردن در دربار شاه!

- فقدان ادب و نزاکت در محمدرضا شاه به درباریان هم سرایت کرده بود و اتفاقات زننده‌ای را رقم زد.

فاسد
از برتری اشرف بر نخست‌وزیر تا رنگ هواپیمای ولیعهد!

- میل افراد خاندان پهلوی بر همه چیز غلبه داشت؛ حتی بر صلاحیت و قانون!

فاسد
شاه خود را آزاد می‌دانست چون متکی به آرای مردم نبود!

- شاه از اینکه بدون رأی و خواست مردم، بر آنان حکومت می‌کرد احساس شجاعت داشت!

شاه اسرائیلی
شاه اسرائیلی

- اصرار بر رابطه با اسرائیل درحالیکه عدم مشروعیت این رژیم بر همگان آشکار بود، نشان از اوج وابستگی شاه به این دولت سفاک و جعلی داشت.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.