اقدامات ائمه در برخورد با غلو

غالیان
پیش‌گیری ائمه از ایجاد غلو در جامعه اسلامی 06:15 - 1398/02/14 بازدید: 158

یکی از راه‌های پیش‌گیری دروغ و وضع حدیث، آگاه کردن جامعه از عواقب و آثار سوء معنوی و مادی آن است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.