اعجاز قرآن

قرآن؛ معجزه کلام
قرآن؛ معجزه کلام 09:41 - 1395/12/11 بازدید: 529

دلیل اینکه قرآن کلام خداست این است که، با اینکه در تمامی موضوعات لازم برای هدایت انسانها ورود کرده است؛ امّا هیچ اختلاف و تضادّی در آن وجود ندارد.

راز فهم قرآن
راز فهم قرآن 15:47 - 1395/11/30 بازدید: 547

تحصیلکرده بودن، دائماً به معنای فهم بیشتر از قرآن نیست؛ بلکه فهم قرآن نیاز به اطلاعات مربوط با زبان و تفسیر قرآن دارد و بالاتر اینکه باید ارتباطی مستمرّ و بدون غرض‌ورزی با قرآن برقرار کرد ، تا ضمن اُنس با کتاب الهی، فهم از آن نیز ارتقاء یاید.

کتاب اعجازها 10:40 - 1395/11/27 بازدید: 218

- در قرآن کریم، انواع مختلف اعجاز وجود دارد.

اعجاز عددی در سایه مفهوم
اعجاز عددی در سایه مفهوم 15:52 - 1395/11/25 بازدید: 397

هیچ کلامی از لحاظ مفاهیم عمیق و هدایتگر، قابل مقایسه با قرآن کریم نیست؛ لذا نوبت به مقایسه وجوه دیگر اعجاز قرآن از جمله اعجاز عددی آن نمی‌رسد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.