اشرافی گری و تجمل گرایی

تجمل‌گرایی و خوراکی مضر

تجملات برای یک جامعه، مضر و بد است. آن کسانی که با تجملات مخالفت می‌کنند، معنایش این نیست که از لذت‌ها و خوشی‌هایش بی‌اطلاعند، نه! آن را کاری مضر برای جامعه می‌دانند. مثل یک دارو یا خوراکی مضر.[بیانات مقام معظم رهبری در مراسم عقد 1370/4/20]

عواقب تشریفات و جهیزیه‌های سنگین

  اثر تشریفات و جهیزیه‌های سنگین را می‌دانید چیست؟ اثر این کارها این است که دخترها و پسرها بدون ازدواج در خانه‌ها می‌مانند، کسـی جرئت نمی‌کند به ازدواج نزدیـک شـود. (بیانات مقام معظم رهبری در مراسم خطبه عقـد زوج‌هـای جوان، 1373/9/2)

خرج‌های هنگفت خودنمایی

خرج‌های هنگفت برای خودنمایی‌های زنانه مانند عمل‌های زیبایی را منطقی می‌دانیم، امّا تعدد زوجات را غیر ممکن  می‌دانیم و ظالمانه، واقعاً عجیب نیست!؟

تصورات دست و پاگیر در ازدواج

بعضی از تصورات و سنت‌های غلط در مورد ازدواج وجود دارد، که دست و پاگیر و مانع ازدواج جوان‌ها است...

کنار گذاشتن رسم و رسوم غلط

تشریفات باید از سوی خود مردم برداشته شود تا امر ازدواج در جامعه آسان شود و خانواده‌ها در قضیه ازدواج سخت‌گیری مالی نداشته باشند و رسوم غلط را کنار بگذارند. 

فخر فروشی ممنوع

بعضی‌ها هـم ازدواج را که یک امـر عاطفی و انسانی و وجدانی است، به صحنه‌ی تفاخر تبدیل می‌کنند. مثلاً می‌گویند که جهیزیه‌ی ما این‌چیزها را داشت؛ آیا جهیزیه‌ی دختر شما هم این‌ها را دارد؟! تفاخر و تنافس! (بیانات مقام معظم رهبری در مراسم خطبه عقـد زوج‌هـای جوان، 1370/4/20) 

روحیه تجمل گرایی

اگر در خانواده‌ها، روحیه تجمل‌گرایی حاکم باشد، منجر به کاهش رضایت در زندگی مشترک می‌شود و این  تنها مختص مراسم عروسی نیست، بلکه در مراحل بعد از ازدواج نیز مرد مجبور است چند نوبت کار کند و موجب کاهش شیرینی زندگی می‌شود.‌

اسراف
راهکار جلوگیری از فقر

برای داشتن اقتصادی قوی همیشه نیاز به خرج‌های سنگین نیست، بلکه گاهی مسائلی که از دید ما کم اهمیت هستند، موجب تغییرات بزرگی در زندگی فردی و جامعه و اقتصاد کشور می‌شود. نمونه بارز آن پرهیز از اسراف و مصرف‌گرایی است.

سیره امام
حرم امام(ره) کجا و سیره‌ی امام(ره) کجا؟!

- حتی دشمنان حضرت امام(ره) هم نتوانسته‌اند زهد و ساده‌زیستی ایشان را نفی کنند؛ پس درباره‌ی ساخت حرم مجلل برای ایشان نباید اذهان را نسبت به امام(ره) مخدوش کرد بلکه پاسخش را از عاملان اینکار مطالبه کرد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.