اختیار انسان در سایه خدا

جبر
مثال زیبایی در مورد رابطه ما با خدا

رابطه ما با خدا، مانند رابطه معلم رانندگی و کار آموز است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.