احکام گناهان

خانواده
حکم زنا با زن شوهردار 09:57 - 1398/09/23 بازدید: 2360

از نظر اکثر فقهاء اگر کسی با زن شوهرداری زنا کند و بعداز مدتی شوهر و زن از هم طلاق بگیرند و یا شوهر از دنیا برود، آن زن بر آن مرد حرام ابدی می شود .

روابط
حکم قوادی یا قیادت (معرفی مورد برای زنا یا لواط) 11:25 - 1398/09/19 بازدید: 74

- به جمع کردن و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط قَوّادی گفته می‌شود.

روابط
حکم شرعی عمل مساحقه 11:21 - 1398/09/19 بازدید: 98

-  مساحقه، عملی شیطانى بوده و به این معناست که دو زن آلت تناسلی خود را به یک دیگر بمالند، و این کار، حرام است‏.

ریش، تیغ، تنظیم
زدن ریش با تیغ برای بار اول جهت تنظیم و رشد آن 11:32 - 1398/08/09 بازدید: 213

- اگر مو بر صورت روييده باشد، كشيدن تيغ، بنابر احتياط جايز نيست.

استفاده از آینه ماشین پارک شده 11:40 - 1398/03/05 بازدید: 50

سوال: استفاده از آیینه ماشینی که پارک شده برای نگاه و شانه سر اشکال دارد؟

سفر، نیت، گناه
نیت ارتکاب گناه در سفر و تکلیف نمازهای گذشته و حال 21:52 - 1398/01/24 بازدید: 75

- کسی که بدون قصد معصیت مسافرت کند، ولی در بین راه برای ادامه و تکمیل سفر قصد ارتکاب معصیت نماید، واجب است از زمانی که قصد استمرار سفر به‌خاطر معصيت کرده، نمازش را تمام بخواند.

گروههای مطرب
پرداخت پول به گروههای مطرب برای مجالس عروسی 11:32 - 1397/11/19 بازدید: 174

- پول دادن به گروه های موسیقی مطرب در شبهای عروسی و غیره آن جایز نیست.

فاکتور،‌ صوری
صدور فاکتور صوری 22:58 - 1397/10/11 بازدید: 133

- نوشتن فاکتور صوری که خلاف مقررات است، جایز نیست.

ماشین، آینه،‌ شانه
استفاده از آینه ماشین پارک شده 22:42 - 1397/10/07 بازدید: 205

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ استفاده از آیینه ماشینی که پارک شده برای نگاه و شانه سر اشکال ندارد.

رقص، گناه، عروسی
حکم شاباش در عروسی 02:20 - 1397/10/07 بازدید: 530

- اگر در مقابل رقص حرام به او پرداخت می شود، جایز نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.