احکام گناهان

استفاده از آینه ماشین پارک شده

سوال: استفاده از آیینه ماشینی که پارک شده برای نگاه و شانه سر اشکال دارد؟

سفر، نیت، گناه
نیت ارتکاب گناه در سفر و تکلیف نمازهای گذشته و حال

- کسی که بدون قصد معصیت مسافرت کند، ولی در بین راه برای ادامه و تکمیل سفر قصد ارتکاب معصیت نماید، واجب است از زمانی که قصد استمرار سفر به‌خاطر معصيت کرده، نمازش را تمام بخواند.

گروههای مطرب
پرداخت پول به گروههای مطرب برای مجالس عروسی

- پول دادن به گروه های موسیقی مطرب در شبهای عروسی و غیره آن جایز نیست.

فاکتور،‌ صوری
صدور فاکتور صوری

- نوشتن فاکتور صوری که خلاف مقررات است، جایز نیست.

ماشین، آینه،‌ شانه
استفاده از آینه ماشین پارک شده

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ استفاده از آیینه ماشینی که پارک شده برای نگاه و شانه سر اشکال ندارد.

رقص، گناه، عروسی
حکم شاباش در عروسی

- اگر در مقابل رقص حرام به او پرداخت می شود، جایز نیست.

تراشیدن، ریش،‌ گناه،‌ کبیره
تراشیدن ریش به بهانه تمسخر، دامادی و ...

- بهانه هایی مانند: تمسخر دیگران، شب اول دامادی و ...، مجوز تراشیدن ریش نیستند.

استمناء، گناه، کبیره
مجوز استمنا توسط روان شناس

- استمنا در هر شرایطی حرام است؛ مگر در جایی که برای معالجه بوده و درمان نیز تنها و تنها منحصر به استمنا باشد و راه حلالی در میان نباشد

خودارضایی، استمنا، کبیره
آیا استمنا کفاره دارد؟

- خیر، کفاره ندارد؛ ولی حرام است و شخصی که مرتکب این کار پلید و بد سرانجام می شود، باید از عمل خود توبه کند و آن را ترک نماید.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.