احکام کسب و کار

کالای ایرانی
خرید کالای ایرانی

خرید کالای ایرانی اگر با نیت تقویت نظام اسلامی و اقتصاد آن باشد، ثواب دارد.

دلالی، کالا، معرفی
دریافت حق الزحمه بابت معرفی و فروش کالا

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که مشتری برای خرید دستگاه کارخانه پیدا می کند و یا برای مشتری دستگاه را برای خرید پیدا می کند و حق دلالی از فروشنده یا خریدار می گیرد، اگر با رضايت آنها باشد اشکال ندارد.

سود معامله
فروش به قیمت روز

- فروش اجناس به قیمت روز در صورتی که اجحاف و خلاف قوانین نباشد اشکالی ندارد .

منشی زن
بکارگیری منشی یا فروشنده با پوشش و آرایش خاص

- انجام فعالیت به عنوان منشی یا فروشنده با پوشش خاص و آرایشی که جلب توجه می کند جایز نیست اما کسب درآمد اگر به واسطه‌ی فروش کالای قانونی باشد اشکالی ندارد.

تولید کالا
ایجاد رقابت در تولید کالا

مشتری با خرید کالاهای با کیفیت می تواند نوعی رقابت برای تولیدکنندگان ایجاد کند و از طرفی تولیدکننده نیز برای جذب مخاطب باید تولید کالای باکیفیت کند و این عمل دوطرفه میان تولیدکننده و مشتری می تواند خود نوعی ایجاد رقابت نماید برای تولید کالای با کیفیت بدن اینکه بخواهیم تولید کننده خارجی را وارد بازار کنیم.

ملکیت
حکم استثناء زیر زمین و هوای بالای سر ملک در هنگام فروش

- همانطور که فرد با مالک بودن زمین و اعیانی مالک است، مالک زیر زمین و هوای بالای زمین نیز است مگر استثنایی اتفاق از نظر قوانین باشد به همین دلیل فرد می تواند در هنگام فروش زمین هوا و یا زیر زمین را استثناء کند.

فسخ معامله
فسخ معامله بدون دلیل ممنوع

- هیچ معامله ای را نمی توان بدون دلیلی که موجب ایجاد خیارات برای فسخ معامله شود، بهم زد چون با وجود تحقق بیع بصورت صحیح لزوم وفای به آن واجب می شود و تا زمانی که یکی از خیارات ایجاد نشده باشد دو طرف حق فسخ ندارند.

خیار غبن
خیار غبن و شرط سقوط خیار غبن در معامله

- در صورت ضرر کردن هریک از فروشنده و خریدار می توانند بخاطر ضرر به واسطه‌ی خیار غبن معامله را فسخ کنند و در صورتی که در ضمن عقد شرط سقوط خیار غبن کرده باشند در حالی که ضرر بسیار زیاد و غیرقابل چشم پوشی باشد خیار ساقط نمی باشد.

بیان عیوب در معامله
بیان عیوب کالا هنگام معامله ‍

- بیان عیوب کالا هنگام فروش واجب نیست ولی دروغ گفتن و مخفی کردن عیب صحیح نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.