احکام پوشش

محرم و نامحرم
محارم سببی 11:58 - 1395/12/04 بازدید: 1070

- برخی از محارم سببی دختران و زنان عبارتند از: شوهر، پدر شوهر و پدر بزرگ شوهر به بالا.

حجاب
عدم تشخیص محرم از نامحرم 11:09 - 1395/12/02 بازدید: 590

- در صورتی که محرم بودن شخصی معلوم نباشد، باید حجاب کامل را مقابل او مراعات کنیم.

حجاب
آرایش دختران و لزوم رعایت حجاب 10:09 - 1395/11/30 بازدید: 774

- دخترانی که به سن تکلیف رسیده اند، در صورت آرایش باید آن را از نامحرم بپوشانند.

خانواده
محارم نسبی 08:56 - 1395/11/30 بازدید: 532

- برخی از محارم نسبی بانوان عبارتند از: پدر، پدر بزرگ و سایر اجداد؛ پسر، پسر فرزند و سایر فرزندان.

شلوارک
پوشش مرد از نامحرم 10:21 - 1395/10/23 بازدید: 548

- آیت الله خامنه ای: مرد باید شرم گاه خود را از نامحرم بپوشاند و اگر بداند نامحرم به بدن او نگاه می کند، بنابر احتیاط واجب باید بدن خود را به استثنای سر، گردن و دست ها بپوشاند.

نماز جماعت
پوشش مرد در نماز 10:05 - 1395/10/20 بازدید: 828

- مردها در حال نماز باید عورتین خود را بپوشانند.

حجاب و  عفاف
مقدار پوشش مقابل نامحرم 09:27 - 1395/10/19 بازدید: 763

- بر هر زن و مردی واجب است در مقابل نامحرم پوشش شرعی را مراعات کند.

حجاب و عفاف
پوشش زن از نامحرم 20:46 - 1395/10/16 بازدید: 340

- تمام بدن زن به استثنای دست ها تا مچ و گردی صورت - به شرطی که آرایش و زینت نداشته باشند - باید از نامحرم پوشانده شود.

حکم پوشیدن ساپورت 14:46 - 1394/11/30 بازدید: 1503

 

  پوشیدن شلوار ساپورت که چسبان و تنگ است همراه با مانتوهای کوتاه پوشیده می شود و حجم بدن زن نیز نمایان است؛ پوشیدن آنها در جلوی نامحرم و مخصوصا در ملأ عام چه حکمی دارد؟

پاسخ: این گونه لباس ها از نظر شرعی جایز نیست و مفاسد بسیاری دارد.

--------

حکم آرایش هنگام نماز‌چیست؟
حکم آرایش هنگام نماز‌چیست؟ 00:19 - 1394/10/18 بازدید: 947

چکیده:

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.