احکام پوشش

آیا مشاهده عورتین فرزند نابالغ توسط والدین و بالعکس جایز است؟
آیا مشاهده عورتین فرزند نابالغ توسط والدین و بالعکس جایز است؟

آیا مشاهده عورتین فرزند نابالغ توسط والدین و بالعکس جایز است؟

√ پاسخ :  نگاه کردن به عورت بچه نابالغ که خوب و بد را می فهمد و ممیز است اشکال دارد.

از طرفی نگاه بچه نابالغ که ممیز شده است به عورت دیگران اشکال دارد و احتياط واجب است كه زن بدن و موى خود را از چنین بچه ای بپوشاند.

 آیا پوشاندن ابروی رنگ شده یا سرمۀ چشم از نامحرم واجب است؟
آیا پوشاندن ابروی رنگ شده یا سرمۀ چشم از نامحرم واجب است؟

رسول خدا (صلی الله علیه و آله ):

بهترین زنان شما، زنی است که برای شوهرش آرایش و خودنمایی کند، اما خود را از نامحرمان بپوشاند.

√ سوال :

 آیا پوشاندن ابروی رنگ شده یا سرمۀ چشم از نامحرم واجب است؟

√ پاسخ :

حکم رفتن زن بدون حجاب به بالکن٫ پاسیو، پشت بام
حکم رفتن زن بدون حجاب به بالکن٫ پاسیو، پشت بام

سوال: رفتن زن بدون حجاب به بالکن٫ پاسیو، پشت بام، روبه روی پنجره ی باز، حیات منزل یا راهرو آپارتمان درحالی که می داند نامحرم او را می بیند چه حکمی دارد ؟

پاسخ: اگر احتمال بدهد که نامحرم او را می بیند ، باید حجاب خود را حفظ کند.

احکام پوشش
حکم نماز مرد، با لباس رکابی

چکیده: از امام صادق علیه الاسلام روایت داریم حیاء پنج نوع است که یکی از اقسام آن، حیاء از هیبت و عظمت خداست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.