احکام پوشش

پوشش، بانون، چادر
استفاده از کوله پشتی از روی چادر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در استفاده از کوله پشتی از روی چادر اگر جلب نظر نامحرم می کند و یا مفسده برآن مترتب شود اجتناب لازم است.

نهی، امر، خانواده
بردن بدحجاب به اماکن عمومى

- طبق نظر مقام معظم رهبری اگر این کار موجب تأیید یا ترویج کارحرام شود جایز نیست واگر نهی از منکر متوقف بر ترک معاشرت باشد باید ترک نماید

مکلف، ممیز، پوشش
سن تمییز

- مقصود از تمییز، درک خوبی و بدی است

حجاب، پوشش، زینت
مقدار پوشش پا برای خانم ها

- پوشاندن تمام پا در برابر نامحرم واجب است.

حجاب، دوجنسه، زن
حجاب در برابر فرد دو جنسه

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فرد دو جنسه اگر از راه عمل جراحی جنسیتش معلوم شده احکام آن مترتب می شود و در غیر این صورت باید نسبت به احکام مردان و زنان احتیاط شود.

حجاب، پوشش، زینت
پوشاندن موی زن از نامحرم

- بر همه خانم‌ها اعم از جوان و غیره واجب است تمام بدن و سر و موهای خود را از نامحرم بپوشانند.

حجاب، کلاه، اروپا
استفاده از کلاه برای حجاب در کشور اروپایی

- در حجاب و پوشش واجب، لباس معينى شرط نيست و هر لباسى كه تمامى بدن زن (به‌جز صورت و دست‌ها تا مچ كه استثنا شده) را بپوشاند به‌گونه‌اى كه توجه نامحرم را جلب نكند، كفايت مى‌كند.

نماز، چادر، نازک
نمازهای خوانده شده با چادر نازک

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی که با چادر نازک نماز خوانده است، اگر با اعتقاد به صحت نماز بوده، نمازهای گذشته صحیح هستند.

ناخن
پوشاندن ناخن بلند و طرح دار

- پوشاندن ناخن بلند در صورتی که زینت به حساب آید (سیستانی و مکارم: مفسده انگیز باشد)، واجب است.

زن، حجاب، همراهی
همراهی خانم بدون حجاب کامل

- اگر همراهی خانمی که حجاب ندارد، موجب تأیید یا ترویج کارحرام شود، جایز نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.