احکام پوشش

نگاه کردن زن به دست نامحرم که تا آرنج باز است

سوال : نگاه کردن زن به دست نامحرم که تا آرنج باز است چه حکمی دارد؟

اطاعت، شوهر، حجاب
اطاعت از شوهر در عدم رعایت حجاب

- خانم‌ها باید در جاهایی که حجاب واجب است، باید آن را مراعات کنند حتی اگر شوهر مخالفت کند.

نگاه، نامحرم، دست
نگاه کردن مرد به صورت و دست های زن

- نگاه کردن مرد به صورت و دست های زن اگر به قصد لذت باشد یا ترس از وقوع در حرام داشته باشد، حرام است.

پوشش دعا
حجاب زن در هنگام دعا

- برای زن هنگام دعا کردن با فرض نبود نامحرم، حجاب واجب نیست.

نگاه، نامحرم، آرنج
نگاه کردن زن به دست نامحرم که تا آرنج باز است

- نگاه کردن زن به دست نامحرم که تا آرنج باز است، اگر از روی شهوت نباشد، اشکال ندارد.

پوشش مردان
حکم پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان

براي مردان پوشيدن لباس آستين کوتاه در صورتي که تنگ و چسبان نباشد و آستينهاي آن نيز خيلي کوتاه نباشد، اشکالي ندارد.

لباس مهیج
حکم شرعی لباس مهيّج

پوشيدن هر گونه لباسي که به نظر عرف مهيج و موجب برانگيختن شهوت است و توجه نامحرم را جلب مي کند، حرام است.

احکام حجاب
پوشیدن کفش یا روسری رنگی

حجاب و پوشش، باید به گونه ای باشد که علاوه بر این که تمامی بدن زن (بجز صورت و دستها تا مچ که استثناء شده) را بپوشاند، توجه نامحرم را هم جلب نکند.

لاک زدن
پوشاندن ناخن بلند و طرح دار

- اگر ناخن بلند، لاک زده، مصنوعی یا طرح دار عرفا زینت باشد باید از نامحرم پوشانده شود.

چادر، ساپورت، روسری
پوشیدن ساپورت، شلوار لی، مانتوی کوتاه و روسری رنگی در زیر چادر

- در مورد ساپورت، چون تمام هندسه‌ بدن مشخص است؛ بنابراین حجاب کاملی نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.