احکام وقف

حکم زمین مسجد پس از ویرانی

سوال: اگر ساختمان مسجد ویران شود آیا زمین آن همچنان حکم مسجد را دارد؟

حکم راهرو و حیاط اضافه شده به مسجد

سوال: در مسجد محله‌ ما، راهرو و حیاط بعدا به آن اضافه شده است، آیا این قسمت‌ها حکم مسجد دارند؟

تکلیف کتاب وقفی پیدا شده

سؤال: در میان کتاب‌های خریداری شده از مکان‌های مختلف، یک کتاب وقفی پیداشده است که مشخص نیست وقف مربوط به کجاست؛ آیا می توان کتاب را به پایگاه بسیج داد؟

وقف تمام اموال با وجود بدهی

سوال: آیا انسان با وجود بدهی می تواند همه اموال خود را قبل از مرگ وقف کند؟

حکم مسجد در صورت معلوم نبودن اصل وقف

سوال: اگر اصل وقف مکانی مشخص نباشد؛ آیا حکم مسجد را دارد؟

پاسخ: تا عنوان مسجد بودن در وقف معلوم نشود، حکم مسجد را ندارد.

خارج کردن لوازم مسجد برای مراسم فاتحه و عروسی

سوال: آیا جایز است لوازم مسجد مانند کولر، بلندگو، فرش، قرآن و ظروف جهت استفاده شخصی یا مراسم فاتحه و عروسی از مسجد خارج شود؟

برگزاری مجلس سوگواری در مسجد

سوال: حکم برگزاری مجلس سوگواری در مسجد چیست؟

فروش درب و پنجره مسجد

سوال: در صورت خرابی مسجد آیا می‌توان درب و پنجره آن را فروخت؟

مسجد، درب، پنجره
فروش درب و پنجره مسجد

- فروختن درب و پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود باید آنها را در تعمیر و بازسازی همان مسجد یا مسجد دیگر به کار برده و یا پس از فروش پول آن را در تعمیر همان مسجد یا مسجد دیگر به کار ببرند.

هدایا،‌ نقدی، مسجد
مصرف پول های اهدایی به مسجد در امور دیگر

- استفاده از امکانات مسجد به چگونگی و کیفیت وقف یا نذر آن امکانات بستگی دارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.