احکام وقف

مسجد، مخروبه، زمین
حکم زمین مسجد پس از ویرانی

- طبق نظر آیت الله خامنه ای؛ خراب کردن مسجد، آن را از مسجد بودن خارج نمی کند مگر مسجدی که خراب و متروک شده و به جای آن بنای دیگر ساخته شده، یا به خاطر متروک ماندن، آثار مسجد بودن از آن محو گردیده و امیدی هم به بازسازی دوباره آن نیست.

چشمه
استفاده از آب چشمه ای که هدر می رود

- استفاده از چشمه یا قناتی که بلا استفاده مانده و از آن اعراض کرده اند اشکالی نداردو اگر این چشمه یا قنات وقف شده باشد در صورت عدم ضرر به موقوف علیهم، استفاده از آن بلامانع است.

سوگواری، برگزاری، مسجد
برگزاری مجلس سوگواری در مسجد

- اگر مسجد را برای عزاداری چادر بزنند و فرش کنند و پارچه سیاه نصب کنند، و وسایل چای و پذیرایی به مسجد ببرند، در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و با جهت وقف منافات نداشته باشد و نیز مانع نماز خواندن نشود، اشکال ندارد.

مسجد، راهرو، حیاط
حکم راهرو و حیاط اضافه شده به مسجد

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر راهرو و حیاط مسجد، جزء مسجد نبوده و بعدا زمین اضافه به قصد راهرو و حیاط مسجد اضافه شود و قصد مسجد بودن نکرده باشند، حکم مسجد را ندارد.

مسجد، وسایل، استفاده
استفاده از وسایل خریداری شده برای مسجد

- اگر وسایل خریداری شده برای مسجد، برای خصوص همان مسجد وقف شده، استفاده از آن ها در غیر احتیاجات مسجد جایز نیست.

وسایل، وقف، خرید
فروش اشیاء وقفی کهنه و خرید وسایل جدید

- معامله چیزی که وقف شده اگر بطوری خراب شده که نتوانند استفاده ای که مال برای آنها وقف شده ازآن ببرند، اشکال ندارد در صورت امکان باید پول  آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.

کتاب، وقف، پیدا
تکلیف کتاب وقفی پیدا شده

- اختیار کتاب وقفی پیدا شده با حاکم شرع است.

وقف، اموال، بدهی
وقف تمام اموال با وجود بدهی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر انسان به دلیل دِین، محجور و مفلس باشد، وقف همه اموال صحیح نیست.

مسجد، وقف، حکم
حکم مسجد در صورت معلوم نبودن اصل وقف

- تا عنوان مسجد بودن در وقف معلوم نشود، حکم مسجد را ندارد.

وقف، زمین، نصف
تکلیف زمینی که نصفش وقف شده

- در جايى كه عين، مشترك بين وقف و ملك طلق است در جواز جدا كردن آن‏ها اشكالى نيست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.