احکام وطن

وطن، تبعیت، شوهر
تبعیت زن از شوهر در انتخاب وطن یا اعراض از آن 20:34 - 1398/05/21 بازدید: 17

- طبق نظر قام معظم رهبری؛ زن می تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت و یا اعراض از وطن تابع شوهر خود نباشد.

تبعیت، اعراض،‌ وطن
اطاعت از شوهر درتبعیت و اعراض از وطن 11:25 - 1398/03/30 بازدید: 92

- مجرد زوجیّت موجب تبعیّت قهری نمی شود، و زن می تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت و نیز اعراض تابع شوهر خود نباشد.

وطن، اعراض، شوهر
تبعیت زن در وطن از شوهر 18:16 - 1398/03/28 بازدید: 75

- زنی که به تبع شوهرش در شهر دیگری ساکن بوده است می تواند مستقل از همسرش از آنجا اعراض نماید و بعد از اعراض، نماز شکسته و روزه صحیح نیست.

نماز،‌ روزه، اقامت
حداقل اقامت برای کامل خواندن نماز در محل جدید 22:36 - 1397/07/15 بازدید: 121

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر اقامت در غیر وطن به گونه ای باشد که عرفاً به او مسافر نگویند، بدون نیاز به قصد اقامت ده روزه، نماز تمام و روزه‌ صحیح است.

نماز، روزه، منزل، شهر
حکم نماز و روزه قبل از تغییر مکان و استقرار در شهر دیگر 22:27 - 1397/07/15 بازدید: 117

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که قصد دارد مثلا از منطقه یافت آباد تهران به ورامین نقل مکان نماید، تا زمانی که به ورامین منتقل نشده نماز شکسته و روزه صحیح نیست.

نماز، روزه، سفر، وطن، دوم
عبور از وطن دوم حین سفر 23:25 - 1397/07/11 بازدید: 115

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فردی که دارای دو وطن می باشد، اگر حین سفر از وطن دوم عبور کند سفر قطع می‌شود و نماز او تمام و روزه صحیح است.

وطن، تولد، حکم
حکم وطن پس از ترک طولانی شهر محل تولد 13:46 - 1397/05/12 بازدید: 195

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که در دو سالگی شهر محل تولدش را ترک کرده، چون عرفاََ در آنجا رشد و نمو نکرده، وطن محسوب نمی شود.

کار، اقامت، ده، روز، نماز، روزه
اقامت کمتر از ده روز در محل کار و حکم نماز و روزه 21:57 - 1397/05/03 بازدید: 170

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که 14 روز سر کار و 14 روز به وطن خود می رود، در صورت مرخصی و اقامت کمتر از 10 روز در محل کار، نمازهایش شکسته بوده و نمی تواند روزه بگیرد.

نماز، روزه، وطن، راه
نماز و روزه ما بین دو وطن 21:38 - 1397/04/07 بازدید: 546

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که دو وطن دارد که فاصله شان 30 کیلومتر می باشد، نماز تمام و روزه اش در مابین دو وطن، صحیح است.

وطن بر چند قسم است؟ 12:27 - 1396/06/22 بازدید: 81

انسان تا چند وطن می‌تواند داشته باشد: 1- وطن اصلى یا پدرى و مادرى 2 - وطن انتخابى؛ 3- وطن عرفى؛ که انسان تصمیم دارد مدت طولانى در شهرى مشغول کار یا درس شود. اگر این مدت طولانى باشد وطن عرفى مى‌گویند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.