احکام وضو

وضو جبیره
وضو با دست شکسته 04:45 - 1399/04/12 بازدید: 564

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که دستش شکسته و در گچ است، باید به وظیفه جبیره عمل نماید و در صورتی که گچ بیشتر از حد معمول محل شکستگی را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید.

وضو
خشک بودن اعضای وضو 18:27 - 1399/01/13 بازدید: 130

- در بین اعضاء وضو تنها جاى مسح بايد خشك باشد و خشک بودن بقیه اعضاء لازم نیست.

نجاست
خون مردگی زیر ناخن و پوست 07:20 - 1399/01/10 بازدید: 118

- خون مردگی اگر طوری باشد که به آن خون نگویند، پاک است در غیراینصورت  باید برای وضو و غسل (اگر مشقت نداشته باشد) خون را بیرون آورند.

وضو
وضو با وجود کِرِم ضد آفتاب در اعضاء 01:12 - 1399/01/10 بازدید: 282

- وجود کِرِم ضد آفتاب در اعضاء در حال وضوء اگر جذب پوست شده باشد و مانع نباشد اشکالی ندارد 

وضو
وضو و غسل با لاک ناخن 22:50 - 1398/12/23 بازدید: 196

وجود لاک در ناخن دست یا پا که مانع رسیدن آب به ناخن باشد، موجب بطلان غسل است، همچنین در وضو اگر ناخن دست لاک داشته باشد، وضو باطل است.

وضو
جزئیات احکام وضو 21:29 - 1398/10/09 بازدید: 199

کسی که نمی‌داند وضو گرفته یا نه باید وضو بگیرد.

مسح پا
مقدار مسح پا 07:45 - 1398/10/06 بازدید: 468

-بسیاری از مردم تصور می کنند در وضو، کشیدن مسح تا برآمدگی پا کافی است. درحالی که طبق نظر برخی از مراجع، مسح باید تا مفصل ادامه پیدا کند.

استفاده، غیرمجاز، آب
زندگی در خانه کسی که بصورت غیر قانونی از برق و آب استفاده می کند 22:46 - 1398/08/22 بازدید: 133

- استفاده از آب و برق سازمان آب و شرکت برق بدون اجازه و نصب کنتور انشعاب از طرف سازمان هاى مربوطه حکم غصب را دارد.

آب، بها، مسجد
عدم پرداخت آب بهای مسجد 20:56 - 1398/08/21 بازدید: 89

- امتناع از پرداخت آب‌بهای مسجد جايز نيست و در صورت علم، موجب بطلان وضو مى‌‌باشد.

کنتور، برق، آب، مسجد
عدم نصب کنتور در مسجد و استفاده غیرمجاز از آب و برق 18:24 - 1398/08/21 بازدید: 76

- افرادى كه از استفاده غیرمجاز مسجد از آب و برق، اطلاع نداشته‌اند وضو و نمازشان صحيح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.