احکام وضو

چند بار شستن اعضای وضو

 اعضای وضو چند بار باید شسته شوند؟

 همه مراجع بار اول را واجب و سوم را حرام می‌دانند و بار دوم اختلافی است:

 آیات عظام: امام ،رهبری ،فاضل، جایز است. آیات عظام: سیستانی، وحید، خوئی، بهجت مستحب است .

آیت الله مکارم: احتیاط واجب بار دوم شسته نشود.

وجود تیغ یا خار ریز در اعضای وضو و غسل

سوال: اگر خار یا تیغ گل به دست فرو برود که ریز می‌باشد ولی معلوم است، آیا باید برای وضو و غسل آن را بر طرف کرد؟

چرب کردن پوست در بیماری پوستی و انجام وضو

سوال: بخاطر بیماری پوستی باید بدنم را پماد زده و روغن مالی کنم، با اینکه آب ضرر ندارد ولی نباید در دوره درمان از مواد شوینده استفاده کنم، با توجه به اینکه اکثر بدنم چرب می باشد تکلیف بنده چیست؟

وضو پس از عمل جراحی چشم

سوال: تکلیف وضوی کسی که عمل جراحی چشم انجام داده است، در دوران پانسمان یا مضر بودن آب، چیست؟

نمازهای خوانده شده با وضو بعد از غسل جنابت

سوال: کسی که غسل جنابت کرده است و نمی‌داند حدثی سر زده یا نه و وضو گرفته و نماز خوانده است، آیا باید نمازها را قضا نماید؟

احتمال وجود مانع در اعضای وضو

سوال: اگر احتمال دهیم که مانعی از رسیدن آب به اعضای وضو وجود دارد، وظیفه مان چیست؟

کیفیت مسح سر با موهای بلند

سوال: شخصي كه داراي موي زياد روي سرش مي باشد چنانچه نتواند فرق باز كند و پوست سر خود را ببيند و بلندي مويش حدود 2 يا 3 سانتي متر است چگونه مسح سر انجام دهد؟

طریقه وضو
دست کشیدن روی اعضای وضو

- دست کشیدن روی اعضای وضو به نیت وضو لازم نیست و همین که آب از بالا به پایین ریخته و تمام عضو شسته شود، کافی است.

مسح، مو، بلند
کیفیت مسح سر با موهای بلند

- كسي كه موي جلوي سر او به اندازه اي بلند است كه اگر مثلا شانه كند به صورتش مي ريزد يا به جاهاي ديگر سر مي رسد، بايد بيخ موها را مسح كند.

وضو قبل از اذان به نیت نماز

سوال: آیا وضو قبل از اذان به نیت نماز، صحیح است؟ تکلیف نمازهایی که به این صورت خوانده شده چیست؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.