احکام نگاه

کنفرانس، دانشجو، دختر
ارائه کنفرانس علمی دانشجویان دختر در برابر مردان 23:03 - 1398/06/07 بازدید: 100

- ارائه کنفرانس علمی دانشجویان دختر در صورتی که موازین شرعى رعایت گردد و مفسده خاصّى نداشته باشد مانعى ندارد.

نگاه، دانشجو، استاد
نگاه دانشجوی مرد به استاد زن و بالعکس 23:00 - 1398/06/07 بازدید: 132

- نگاه دانشجوی مرد به استاد زن و بالعکس در صورتى که هوس آلود نباشد، در مورد وجه و کفّین اشکالى ندارد.

تدریس، مرد، زن
تدریس معلم زن و مرد به جنس مخالف 20:50 - 1398/06/04 بازدید: 207

- تدریس معلمان ،دبیران و اساتید مرد براى دختران و بالعکس، چنانچه تمام موازین شرعى مراعات شود و مفاسدى بر آن مترتّب نشود اشکالى ندارد.

بازی، سریال، نامحرم
بازی زن و مرد نامحرم در فیلم و سریال 13:29 - 1398/06/04 بازدید: 82

- بازی زن و مرد نامحرم در فیلم، اگر شئون اسلامى در آن رعایت شود اشکالى ندارد.

دیدن عکس موی نامحرم در آرایشگاه 19:48 - 1398/04/11 بازدید: 131

سوال :بعضی آرایشگاه‌ها عکس موی مشتری را گرفته و به دیگران نشان می‌دهند آیا دیدن این عکس ها اشکال دارد و آیا دیدن خود موهای ریخته شده روی زمین توسط نامحرم اشکال دارد؟

نگاه کردن مرد به صورت و دست های زن 08:10 - 1398/04/08 بازدید: 181

سوال: نگاه کردن مرد به وجه و کفین (بدون زینت) چه حکمی دارد؟

تماس بدنی با مصدوم نامحرم 10:51 - 1398/03/29 بازدید: 60

سوال: يكى از راه‌هاى اضطرارى امداد سرمازده، ايجاد تماس بدنى وسيع با بدن امدادگر است در اين صورت اگر امدادگر به جهت تماس با مصدوم سرمازده‌ى نامحرم خوف وقوع در مفسده را داشته باشد يا در ملأ عام صورت خوشى ندارد، وظيفه چيست؟

قرار دادن عکس دوران کودکی در معرض دید نامحرم 10:48 - 1398/03/29 بازدید: 87

سوال: آیا خواهرم می‌تواند عکس بی‌حجاب دوران کودکی خود را در اتاقی که در معرض دید نامحرم است قرار دهد؟

نگاه کردن زن به دست نامحرم که تا آرنج باز است 12:24 - 1398/03/20 بازدید: 107

سوال : نگاه کردن زن به دست نامحرم که تا آرنج باز است چه حکمی دارد؟

نگاه، نامحرم، دست
نگاه کردن مرد به صورت و دست های زن 20:44 - 1398/03/18 بازدید: 685

- نگاه کردن مرد به صورت و دست های زن اگر به قصد لذت باشد یا ترس از وقوع در حرام داشته باشد، حرام است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.