احکام نگاه

دیدن عکس موی نامحرم در آرایشگاه

سوال :بعضی آرایشگاه‌ها عکس موی مشتری را گرفته و به دیگران نشان می‌دهند آیا دیدن این عکس ها اشکال دارد و آیا دیدن خود موهای ریخته شده روی زمین توسط نامحرم اشکال دارد؟

نگاه کردن مرد به صورت و دست های زن

سوال: نگاه کردن مرد به وجه و کفین (بدون زینت) چه حکمی دارد؟

تماس بدنی با مصدوم نامحرم

سوال: يكى از راه‌هاى اضطرارى امداد سرمازده، ايجاد تماس بدنى وسيع با بدن امدادگر است در اين صورت اگر امدادگر به جهت تماس با مصدوم سرمازده‌ى نامحرم خوف وقوع در مفسده را داشته باشد يا در ملأ عام صورت خوشى ندارد، وظيفه چيست؟

قرار دادن عکس دوران کودکی در معرض دید نامحرم

سوال: آیا خواهرم می‌تواند عکس بی‌حجاب دوران کودکی خود را در اتاقی که در معرض دید نامحرم است قرار دهد؟

نگاه کردن زن به دست نامحرم که تا آرنج باز است

سوال : نگاه کردن زن به دست نامحرم که تا آرنج باز است چه حکمی دارد؟

نگاه، نامحرم، دست
نگاه کردن مرد به صورت و دست های زن

- نگاه کردن مرد به صورت و دست های زن اگر به قصد لذت باشد یا ترس از وقوع در حرام داشته باشد، حرام است.

نگاه کودک نابالغ به تصاویر مبتذل

سوال: دیدن تصاویر مبتذل برای کسی که به سن تکلیف نرسیده گناه است ؟

گفتگو با مردان نامحرم

سوال: گفتگو با مردان نا محرم چه حکمی دارد؟

نگاه، نامحرم، آرنج
نگاه کردن زن به دست نامحرم که تا آرنج باز است

- نگاه کردن زن به دست نامحرم که تا آرنج باز است، اگر از روی شهوت نباشد، اشکال ندارد.

نگاه به عکس و فیلم بازیگران زن

سوال: آیا دیدن عکس و فیلم بدون حجاب بازیگرانی که آنها به دلیل معروفیت می شناسیم ولی از نزدیک ندیده ایم، اشکال دارد؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.