احکام نگاه

نگاه، نامحرم، منکر
نگاه به نامحرم به قصد نهی از منکر 22:42 - 1398/07/04 بازدید: 34

- نگاه عمدى به غير از صورت و دست ‏ها تا مچ جايز نيست، هرچند به قصد امر به معروف باشد.

نگاه
حکم دیدن ویدیوهای لایو(زنده) در شبکه های اجتماعی 23:07 - 1398/06/25 بازدید: 44

- دیدن ویدیوهای لایو(زنده) در شبکه های اجتماعی طبق نظر برخی از مراجع تقلید حکم نگاه به انسان زنده را دارد.

پخش، زنده، نگاه
نگاه به نامحرم در پخش مستقیم تلویزیون 10:29 - 1398/06/17 بازدید: 6

- بنا بر احتياط واجب نبايد به تصوير زن نامحرم که به‌طور مستقيم از تلويزيون پخش مى ‏شود، نگاه کرد ولى در پخش غيرمستقيم تلويزيونى اگر ريبه و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه‌کردن اشکال ندارد.

نگاه، عورت، آزمایشگاه
جواز نگاه به عورت توسط ناظر آزمایشگاه و تکلیف مراجعین 08:00 - 1398/06/13 بازدید: 13

- کشف عورت ديگران و نگاه کردن به آن در مشاغلی مانند آزمایشگاه، جايز نيست مگر آنکه ضرورتى مثل رعايت قانون و يا معالجه، آن را اقتضا کند.

کنفرانس، دانشجو، دختر
ارائه کنفرانس علمی دانشجویان دختر در برابر مردان 23:03 - 1398/06/07 بازدید: 38

- ارائه کنفرانس علمی دانشجویان دختر در صورتی که موازین شرعى رعایت گردد و مفسده خاصّى نداشته باشد مانعى ندارد.

نگاه، دانشجو، استاد
نگاه دانشجوی مرد به استاد زن و بالعکس 23:00 - 1398/06/07 بازدید: 42

- نگاه دانشجوی مرد به استاد زن و بالعکس در صورتى که هوس آلود نباشد، در مورد وجه و کفّین اشکالى ندارد.

تدریس، مرد، زن
تدریس معلم زن و مرد به جنس مخالف 20:50 - 1398/06/04 بازدید: 77

- تدریس معلمان ،دبیران و اساتید مرد براى دختران و بالعکس، چنانچه تمام موازین شرعى مراعات شود و مفاسدى بر آن مترتّب نشود اشکالى ندارد.

بازی، سریال، نامحرم
بازی زن و مرد نامحرم در فیلم و سریال 13:29 - 1398/06/04 بازدید: 7

- بازی زن و مرد نامحرم در فیلم، اگر شئون اسلامى در آن رعایت شود اشکالى ندارد.

دیدن عکس موی نامحرم در آرایشگاه 19:48 - 1398/04/11 بازدید: 29

سوال :بعضی آرایشگاه‌ها عکس موی مشتری را گرفته و به دیگران نشان می‌دهند آیا دیدن این عکس ها اشکال دارد و آیا دیدن خود موهای ریخته شده روی زمین توسط نامحرم اشکال دارد؟

نگاه کردن مرد به صورت و دست های زن 08:10 - 1398/04/08 بازدید: 24

سوال: نگاه کردن مرد به وجه و کفین (بدون زینت) چه حکمی دارد؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.