احکام نماز

گذاشتن دست ها روی زانو ها در رکوع 18:37 - 1398/07/25 بازدید: 85

سوال: آیا در هنگام رکوع دست گذاشتن بر روی زانو واجب است یا خم شدن به اندازه‌ای که دست روی زانو برسد کفایت می‌کند؟

فراموشی شماره رکعت در نماز احتیاط 18:37 - 1398/07/25 بازدید: 134

سوال: اگر در نماز احتیاط شک کنیم که یک رکعت خوانده‌ایم یا دو رکعت، تکلیف چیست؟

کشف قضا بودن نماز 18:20 - 1398/07/25 بازدید: 79

سوال: اگر نماز صبح به نیت ادا خوانده شود ولی بعدا متوجه شویم که قضا شده بود، آیا نماز خوانده شده کفایت می‌کند؟

کیفیت خواندن نماز در تنگی وقت 19:31 - 1398/05/18 بازدید: 186

- کیفیت خواندن نماز در تنگی وقت به این صورت است: نماز بدون سوره، یک مرتبه تسبیحات اربعه در رکعتهای سوم و چهارم و حذف مستحبات مانند قنوت و اکتفاء به یک سلام در پایان نماز.

اتصال، جماعت، مسجد
باز بودن قسمتی از طبقه بالای مسجد جهت اتصال به نماز جماعت 00:05 - 1398/05/14 بازدید: 131

- معيار در اتصال نماز طبقه بالای مسجد، «صدق وحدت مكان» است؛ اگر به نحوی باشد که به صدق وحدت مکان و جماعت واحد ضرر نزند و عرفا دو مکان مستقل محسوب نشود، کافی و صحیح است.

نماز، رها، ادامه
رها کردن نماز در صورت آگاهی از خواندن آن 18:59 - 1398/05/12 بازدید: 128

- اگر در بین نماز عصر متوجه شویم که نماز عصر را خوانده ایم، می توانیم نماز را رها کنیم.

نماز، مهر، پیشانی
برخورد دوباره پیشانی با مهر در سجده 19:37 - 1398/05/11 بازدید: 429

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر هنگام سجده پیشانی دو بار پشت سر هم و به صورتی غیر قابل کنترل به مهر برخورد کند، یک سجده محسوب می شود.

مسجد، اتصال، بالکن
نحوه اتصال به نماز جماعت از بالکن مسجد 10:45 - 1398/05/08 بازدید: 158

- اگر بالكن مسجد فقط يك قسمت باز دارد و بقيه قسمت‏هاى آن پوشيده است، افرادى كه مقابل قسمت باز مى‏ ايستند با پايين وحدت مكان دارند و ديگران هم به آنها متصل مى‏ شوند.

عدول، نیت، نماز
تغییر نیت از نماز قضایی به نماز قضای دیگر 14:42 - 1398/05/05 بازدید: 132

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ به طور کلی عدول از نماز قضا به نماز قضای دیگر، فقط در صورتی ممکن است که دو نماز قضایی که در ادای آنها ترتیب معتبر است بر عهده شخص باشد و بر اثر فراموشی قبل از ادای نماز اول به خواندن نماز دوم مشغول شود.

نماز، صندلی، پا
نشسته خواندن نماز روی صندلی و قرار دادن پاها روی زمین 11:40 - 1398/05/03 بازدید: 852

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که روی صندلی به صورت نشسته نماز می خواند، در مورد نوک انگشت پا اگر می تواند باید بر روی زمین قرار دهد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.