احکام نماز

نماز، شب، شفع، وتر
تقدیم نماز شفع و وتر در نماز شب 22:36 - 1398/09/25 بازدید: 156

- اگر چهار رکعت از نماز شب را قبل از اذان صبح خوانده بقیه را می تواند بعد از اذان به نیت ادا ادامه دهد.

نماز، قضا، عدول
عدول از نماز قضا به نماز قضای دیگر 22:54 - 1398/09/24 بازدید: 124

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ عدول از نماز قضای عصر به قضای مغرب، جایز نیست.

نمازهای خوانده شده قبل از وقت با اعتماد به نرم افزار تلفن همراه 21:07 - 1398/09/24 بازدید: 109

سوال: اگر کسی مدتی نمازهایش را به خاطر اعتماد به برنامه گوشی تلفن همراه قبل از وقت خوانده باشد، تکلیف چیست؟

نماز
بلند شدن بی اختیار سر از مهر 20:26 - 1398/09/24 بازدید: 234

اگر هنگام سجده، بی اختیار سر از مهر جدا شود و دوباره روى مهر قرار بگيرد یک سجده محسوب می شود.

کودک ممیز و غیر ممیز در صف نماز جماعت 21:42 - 1398/09/23 بازدید: 109

سوال: اگر در اول صف نماز جماعت دو نوجوان که به سن بلوغ نرسیدن ولی نمازشان را صحیح می خوانند باشند، آیا کسی که کنار این دو بایستد، نمازش صحیح است؟ در مورد دو کودک غیرممیز چطور؟

اقتدا، نماز، رکوع
شک در رسیدن به رکوع امام پس از اقتدا و صحت نماز 22:56 - 1398/09/22 بازدید: 96

- کسی که شک دارد پس اقتدا به رکوع امام در رکعت چهارم نماز رسیده است، اگر با اعتقاد به صحت نماز، آن را ادامه داده باشد، نمازش صحیح می باشد.

فراموشی نماز احتیاط و یادآوری آن در نماز بعدی 22:31 - 1398/09/19 بازدید: 70

سوال: اگر نماز احتیاط را فراموش کرده و در وسط نماز بعدی متوجه آن شویم چه وظیفه ای داریم؟

نماز مسافر پس از رسیدن به وطن بعد از نیمه شب 22:30 - 1398/09/19 بازدید: 114

سوال: اگر مسافر بعد از نیمه شب به وطن برگردد، آیا باید نماز عشاء را به صورت تمام و به نیت قضا بخواند؟

عدم شرکت در نماز جماعت و جمعه بخاطر سهل انگاری 16:49 - 1398/09/18 بازدید: 79

سوال: حکم عدم شرکت در نماز جماعت و جمعه بدون دلیل یا بخاطر سهل انگاری چیست؟

انجام سجده در بین دو ابرو هنگام آرایش 16:47 - 1398/09/18 بازدید: 43

سوال: آیا بین دو ابرو محل سجده حساب می شود تا خانمی که آرایش کرده به این میزان را برای انجام سجده نماز نگه دارد؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.