احکام نماز

نماز، قضا، نشسته
نماز قضای والدین به صورت نشسته توسط دختر میت 20:26 - 1398/10/25 بازدید: 670

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ دختر میت که بخاطر عذر،‌ نمازهایش را نشسته می خواند، نمی تواند نماز قضای والدینش را بخواند.

نماز، آیات، حمد
خواندن سوره حمد قبل از هر آیه در نماز آیات 22:55 - 1398/10/20 بازدید: 188

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در نماز آیات چنانچه بخواهد برای هر رکوعی به یک آیه از سوره‌ای اکتفا کند، نباید سوره‌ حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواند.

کسوف، نماز، طلوع
کسوف و خواندن نماز آیات قبل از طلوع خورشید 22:54 - 1398/10/20 بازدید: 145

- قبل از طلوع خورشید اصلا نماز آیات واجب نمی شود و اگر نماز قبل از طلوع خوانده شود صحیح نیست.

مهر، نماز، غصبی
غصبی بودن مُهر نماز 23:24 - 1398/10/13 بازدید: 180

- اگر تعدادی از مهرهای موجود در خانه غصبی بوده و مشخص نباشد، باید از همه آنها اجتناب کرد.

وضو
جزئیات احکام وضو 21:29 - 1398/10/09 بازدید: 167

کسی که نمی‌داند وضو گرفته یا نه باید وضو بگیرد.

مسح پا
مقدار مسح پا 07:45 - 1398/10/06 بازدید: 408

-بسیاری از مردم تصور می کنند در وضو، کشیدن مسح تا برآمدگی پا کافی است. درحالی که طبق نظر برخی از مراجع، مسح باید تا مفصل ادامه پیدا کند.

سجده
موارد وجوب سجده سهو 07:42 - 1398/10/06 بازدید: 527

- موارد وجوب سجده سهو: سهوا حرف زدن - فراموش کردن یک سجده - فراموش کردن تشهد - سلام بی جا در نماز - در نماز چهار ركعتی و پس از سجده دوم بین اینکه چهار ركعت خوانده یا پنج رکعت شک کند.

نماز
آهسته خواندن قرائت در نمازهای جهریة 18:50 - 1398/10/02 بازدید: 312

برمردان واجب است که حمد و سوره را در نمازهای صبح و مغرب و عشا بلند بخوانند. اگر سهواً یا جهلاً آهسته بخوانند نماز صحیح است.

نماز، رضایت، مالک
نماز در ملکی که رضایت مالک آن معلوم نیست 21:34 - 1398/09/27 بازدید: 105

- اگر نماز در حال قضا شدن باشد و قرائنی وجود داشته باشد که اطمینان ایجاد کند که مالک به خواندن نماز در آنجا راضی است، باید نماز را در همان جا خواند.

نماز، سوره، حمد
خواندن بخشی از یک سوره قرآن پس از حمد در نماز 21:09 - 1398/09/26 بازدید: 142

- نمازگزار می تواند پس از حمد، قسمتی از یک سوره را بخواند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.