احکام نماز

تبعیت از امام جماعت در سجده برای کسی که عمل چشم انجام داده 11:30 - 1398/04/01 بازدید: 22

سوال: کسی که عمل چشم انجام داده و نمی‌تواند در سجده طولانی بماند اگر زودتر از امام جماعت سر از سجده بر دارد آیا نماز او اشکال دارد؟

فرادا شدن نماز به دلیل نرسیدن به رکوع امام جماعت 11:28 - 1398/04/01 بازدید: 51

سوال: اگر در نماز جماعت به دلیل ادامه ذکر قنوت هنگام رکوع امام و نرسیدن به رکوع نماز از جماعت خارج شود، آیا به صورت فرادا صحیح است؟

عدم تبعیت از امام جماعت در رکوع 11:23 - 1398/04/01 بازدید: 24

سوال: اگر مأموم قبل از امام به رکوع برود و در حالی که امام هنوز در حال قرائت یا قنوت است برای تبعیت از امام از رکوع برنگردد، نمازش صحیح است؟

گفتن «آمین» بعد از حمد در نماز 11:21 - 1398/04/01 بازدید: 31

سوال: آیا گفتن آمین پس از حمد در نماز، اشکالی دارد؟

حکم قرائت در رکعت های اول و دوم نماز 10:41 - 1398/04/01 بازدید: 30

سوال: حکم قرائت در رکعت اول و دوم  نماز چیست و چه سوره‌هایی را می‌توان خواند؟

ادامه دادن ذکر قنوت پس از رکوع رفتن امام 10:16 - 1398/04/01 بازدید: 18

سوال: اگر در نماز جماعت هنگام ذکر طولانی مأموم در قنوت، امام به رکوع رود و مأموم ذکر را ادامه دهد، آیا نماز به جماعت صحیح است؟

نمازهایی که به جماعت اقامه می‌شوند 09:27 - 1398/04/01 بازدید: 28

سوال: کدام نمازها را می‌توان به جماعت اقامه کرد و کدام را نمی شود به جماعت خواند؟
پاسخ:

 نماز جمعه باید به جماعت برگزار شود و نمی توان آن را به طور فرادا به جا آورد.
همچنین مستحب است نمازهای واجب (چه نماز ادا و چه قضا) به جماعت خوانده شود.

حکم نماز کسی که از خودروی بیت المال برای سفر استفاده می‌کند 10:54 - 1398/03/30 بازدید: 25

سوال: اگر كسی از خودروی بیت‌المال در سفر غیر اداری استفاده كند، با توجه به اینكه مَركب غصبی می‌باشد تكلیف نماز او در این سفر چگونه می‌باشد؟

پاسخ: در فرض سؤال، وسيله نقليه تأثيری در نماز او ندارد.

حداقل و حداکثر فاصله مأموم با امام جماعت 10:49 - 1398/03/30 بازدید: 36

سوال: بین ماموم و امام جماعت حداقل و حداکثر چقدر باید فاصله باشد؟

امامت جماعت کسی که نمازش هم شکسته و هم کامل است 10:48 - 1398/03/30 بازدید: 30

سوال: شخصی که نمازش هم شکسته و هم کامل است می‌تواند برای کسانی که نمازشان شکسته یا کامل است امام جماعت شود؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.