احکام نماز جماعت

حداقل و حداکثر فاصله مأموم با امام جماعت

سوال: بین ماموم و امام جماعت حداقل و حداکثر چقدر باید فاصله باشد؟

امامت جماعت کسی که نمازش هم شکسته و هم کامل است

سوال: شخصی که نمازش هم شکسته و هم کامل است می‌تواند برای کسانی که نمازشان شکسته یا کامل است امام جماعت شود؟

اقتدا به امام جماعتی که خواندن سوره را مستحب می‌داند

سوال: امام جماعتی مقلد مرجعی است که قرائت سوره را احتیاط مستحب می‌داند ولی مرجع تقلید ماموم آن را واجب می‌داند؛ آیا اقتدا به وی در صورتی که سوره را به نیت مستحب بخواند، صحیح است؟

هم ردیف شدن صف خانم‌ها در طبقه دوم مسجد با امام جماعت

سوال: اگر صف اول خانم‌ها در طبقه دوم دقیقا هم ردیف امام جماعت واقع شود، باید کمی عقب‌تر بایستند؟

اقتدا به امام جماعتی که نمی تواند بین دو سجده بنشیند

سوال: امام جماعت مسجدی بین دو سجده بخاطر کهولت سن، نشستن را انجام نداده و روی دو پای خود قرار گرفته و می ایستد؛ آیا نماز جماعت صحیح است؟

بلندتر بودن جای مأموم نسبت به امام

سوال: اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد، نمازش صحیح است؟

اقتدا به امام جماعت در رکعت چهارم حین قرائت تسبیحات اربعه

سوال: در رکعت چهارم نماز که امام ایستاده است و تسبیحات اربعه می‌خواند آیا می‌شود اقتدا کرد؟

پاسخ:

اقتدا به فردی که به عصا یا دیوار تکیه کرده

سوال: آیا اقتدا کردن به فردی که به كمک عصا یا با تکیه بر دیوار قادر به ایستادن شده است جایز است؟

اقتدا به فردی که روی صندلی چرخدار است

سوال: آیا به شخصی كه روی صندلی چرخ دار نماز می‌خواند، می‌توان اقتدا كرد؟

پاسخ:
كسی كه ایستاده نماز می‌خواند نمی‌تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند اقتدا کند.

عدم اقامه نماز در مسجد توسط همسایگان آن

سوال: حکم عدم اقامه نماز در مسجد مخصوصا برای همسایگان آن چیست؟

پاسخ: نماز خواندن در مسجد مستحب است؛ بلکه حاضر نشدن در مسجد، به خصوص برای همسایگان مسجد، در صورتی که عذری نداشته باشند مکروه است. 

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.