احکام نماز جماعت

اقتدا، نماز، رکوع
شک در رسیدن به رکوع امام پس از اقتدا و صحت نماز 22:56 - 1398/09/22 بازدید: 17

- کسی که شک دارد پس اقتدا به رکوع امام در رکعت چهارم نماز رسیده است، اگر با اعتقاد به صحت نماز، آن را ادامه داده باشد، نمازش صحیح می باشد.

اقتدا، اهل سنت، نماز
اقتدا به اهل سنت در نماز جماعت 20:02 - 1398/08/18 بازدید: 58

- نماز جماعت براى حفظ وحدت اسلامى، جايز و صحيح است.

نماز، عدول،‌ نیت
عدول نیت از نماز قضای ظهر به نماز عشاء در نماز جماعت 11:35 - 1398/05/03 بازدید: 105

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر امام جماعت بخاطر کامل خواندن نماز مأمومین، نیت نماز قضای ظهر نموده و سپس نیت را به قضای نماز عشاء تغییر دهد، فقط در صورتی ممکن است که دو نماز قضایی که در ادای آنها ترتیب معتبر است بر عهده شخص باشد و بر اثر فراموشی قبل از ادای نماز اول به خواندن نماز دوم مشغول شود دراین جا عدول واجب است و درغیر اینصورت عدول از نماز قضا به نماز قضای دیگر وجه شرعی ندارد.

حداقل و حداکثر فاصله مأموم با امام جماعت 10:49 - 1398/03/30 بازدید: 50

سوال: بین ماموم و امام جماعت حداقل و حداکثر چقدر باید فاصله باشد؟

امامت جماعت کسی که نمازش هم شکسته و هم کامل است 10:48 - 1398/03/30 بازدید: 39

سوال: شخصی که نمازش هم شکسته و هم کامل است می‌تواند برای کسانی که نمازشان شکسته یا کامل است امام جماعت شود؟

اقتدا به امام جماعتی که خواندن سوره را مستحب می‌داند 10:45 - 1398/03/30 بازدید: 37

سوال: امام جماعتی مقلد مرجعی است که قرائت سوره را احتیاط مستحب می‌داند ولی مرجع تقلید ماموم آن را واجب می‌داند؛ آیا اقتدا به وی در صورتی که سوره را به نیت مستحب بخواند، صحیح است؟

هم ردیف شدن صف خانم‌ها در طبقه دوم مسجد با امام جماعت 10:41 - 1398/03/30 بازدید: 48

سوال: اگر صف اول خانم‌ها در طبقه دوم دقیقا هم ردیف امام جماعت واقع شود، باید کمی عقب‌تر بایستند؟

اقتدا به امام جماعتی که نمی تواند بین دو سجده بنشیند 17:31 - 1398/02/07 بازدید: 33

سوال: امام جماعت مسجدی بین دو سجده بخاطر کهولت سن، نشستن را انجام نداده و روی دو پای خود قرار گرفته و می ایستد؛ آیا نماز جماعت صحیح است؟

بلندتر بودن جای مأموم نسبت به امام 08:14 - 1398/02/07 بازدید: 30

سوال: اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد، نمازش صحیح است؟

اقتدا به امام جماعت در رکعت چهارم حین قرائت تسبیحات اربعه 15:38 - 1398/02/05 بازدید: 39

سوال: در رکعت چهارم نماز که امام ایستاده است و تسبیحات اربعه می‌خواند آیا می‌شود اقتدا کرد؟

پاسخ:

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.