احکام نماز آیات

آیا خواندن نماز آیات هنگام وقوع سیل واجب است؟ 10:45 - 1398/03/29 بازدید: 164

آیا خواندن نماز آیات هنگام وقوع سیل واجب است؟
پاسخ:

نمازهای آیات خوانده شده با محاسبه بسم الله به عنوان جزء سوره 17:57 - 1398/03/20 بازدید: 299

سوال: بنده به علت جهل در مسئله، در نمازهای آیات «بسم الله» را جزء حساب کرده و به رکوع می‌رفتم؛ آیا نمازهایی که به این شکل خوانده‌ام صحیح است؟

نماز، آیات، گذشته
نمازهای آیات خوانده شده با محاسبه بسم الله به عنوان جزء سوره 19:48 - 1398/01/19 بازدید: 89

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که از روی جهل به مسأله، «بسم الله» را جزء رکوع نماز آیات حساب می کرده،‌ نمازهای گذشته اش صحیح است.

نماز، آیات، سیل
آیا خواندن نماز آیات هنگام وقوع سیل واجب است؟ 14:42 - 1398/01/07 بازدید: 200

- خواندن نماز آیات به خاطر سیل واجب نیست، البته اگر سیلی اتفاق بیفتد که همراه با رعد و برقی است که غالب مردم بترسند نماز آیات واجب می شود و اگر همراه با رانش زمین و فرورفتگی آن باشد به نحوی که غالب مردم بترسند بنابر احتیاط واجب نماز آیات واجب است.

ملاک وجوب نماز آیات در کسوف و خسوف 13:50 - 1397/12/23 بازدید: 179

سوال: در کسوف و خسوف و وجوب نماز آیات، ملاک چیست؟

کیفیت نماز آیات 19:46 - 1397/12/13 بازدید: 52

سوال: نماز آیات چگونه به جا آورده می شود؟

ماه،‌ گرفتگی، چشم، مسلح
نماز آیات در صورت عدم امکان رویت ماه گرفتگی با چشم غیرمسلح 18:50 - 1397/11/14 بازدید: 251

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در ماه گرفتگی که با چشم غیرمسلح قابل رویت نباشد، اگر عرفاً صدق گرفتگى نکند، نماز آيات واجب نيست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.