احکام نماز

نماز، لباس، نجس، تطهیر
نماز با لباس و بدن نجس در تنگی وقت 21:20 - 1397/05/15 بازدید: 31

- اگر وقت برای تطهیر لباس و بدن تنگ است در اینجا از باب ضرورت نماز با لباس و بدن نجس، صحیح است.

گریه، سهوی، امام، حسین
گریه سهوی در نماز برای امام حسین علیه السلام 00:34 - 1397/05/15 بازدید: 42

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ گریه سهوی بر سید الشهداء (علیه السلام) نماز را باطل نمی کند.

نماز، شک، قرائت
شک در صحت قرائت نماز 21:37 - 1397/05/10 بازدید: 74

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که کثیرالشک نیست اگر قبل از ورود به سوره در صحت حمد شک کند، باید عبارت را اصلاح کند.

نماز، مغرب، سوره، تنگی، وقت
نماز مغرب بدون سوره در تنگی وقت 21:37 - 1397/05/10 بازدید: 28

- اگر به تصور تنگی وقت، نماز مغرب را بدون سوره خوانده و پس از نماز عشاء متوجه وجود وقت کافی بشویم، نماز صحیح می باشد.

کودک، گریه، نماز، مادر
گریه و بی قراری کودک و نماز مادر 21:27 - 1397/05/10 بازدید: 39

- مادری که به علت بی قراری فرزندش نتوانسته تا آخر وقت نماز بخواند و امکان جدا شدن از وی برایش فراهم نیست، در حالی که کودک را در آغوش دارد، نماز بخواند.

نماز، قرائت، حمد، جماعت
قرائت حمد و سوره توسط مأموم در نماز جماعت 23:21 - 1397/05/08 بازدید: 32

- اگر مأموم در رکعت اول و دوم نماز صبح، مغرب و عشا صدای حمد و سوره امام را بشنود، اگر چه کلمات را تشخیص ندهد، باید حمد و سوره را نخواند.

نماز، روزه، اذان، استان
اعتماد به اوقات شرعی مرکز استان و کشف خلاف 00:43 - 1397/05/08 بازدید: 26

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسانی که با طبق اوقات شرعی مرکز استان عمل نموده اند اگر یقین دارند تمام نماز را قبل از وقت خوانده و نیز اگر یقین دارند بعد از اذان صبح یا قبل از اذان مغرب مبطل روزه انجام داده اند، اعاده و قضا واجب است.

اقامه، وضو، نماز
گفتن اقامه در حال وضو 21:23 - 1397/05/01 بازدید: 50

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ گفتن اقامه در حال وضوء، صحیح نیست.

وضو، قبل، اذان، نماز
وضو قبل از اذان به نیت نماز 00:19 - 1397/04/31 بازدید: 47

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر وضو را قبل از اذان به این نیت که وضو داشته وهنگام نماز با وضو بوده و نماز بخواند، بگیرد، نمازهای گذشته محکوم به صحت است.

نماز، سجده، مهر
سجده بر مهر سیاه 01:56 - 1397/04/29 بازدید: 101

سجده کردن بر مهری که مثلا بر اثر آب وضو سیاه شده است، اشکال ندارد

صفحه‌ها

Subscribe to احکام نماز
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 227