احکام نماز

شروع نماز 19:52 - 1399/01/06 بازدید: 30

سلام سال نو مبارک من میخواستم نماز بخونم میخواستم بدونم قبل شروع نماز باید قبلش چی کار کنم 

-------------------------------------

نماز نشسته
نماز خواندن به صورت نشسته 22:39 - 1398/12/28 بازدید: 45

به طور کلی انسان تا می تواند باید ایستاده نماز بخواند، هر چند با تکیه کردن بر چیزی باشد و اگر نمی تواند، یا مشقت زیاد دارد، یا خوف ضرر دارد، می‌تواند نشسته نماز بخواند.

نماز
نماز خواندن روی صندلی 22:39 - 1398/12/28 بازدید: 37

- کسی که روی صندلی نماز می خواند، باید در حد امکان شرایط سجده را رعایت کند.

وضو
وضو و غسل با لاک ناخن 22:50 - 1398/12/23 بازدید: 69

وجود لاک در ناخن دست یا پا که مانع رسیدن آب به ناخن باشد، موجب بطلان غسل است، همچنین در وضو اگر ناخن دست لاک داشته باشد، وضو باطل است.

قبله
رعایت نکردن جهت قبله 23:04 - 1398/12/21 بازدید: 57

- انحراف از قبله جایز نیست، ولی اگر انحراف از قبله کم باشد به گونه‌ای که عرفا رو به قبله محسوب شود، نماز صحیح است.

نماز جعفر طیار
کیفیت نماز جعفر طیار 01:26 - 1398/12/19 بازدید: 158

- نماز جعفر طیار دو نماز دو رکعتی است، در هر رکعت حمد و سوره و بعد از آن پانزده مرتبه: «سُبْحانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ للَّه وَ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اکْبَر» خوانده شود، همین تسبیحات را ده مرتبه در رکوع و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از رکوع، و ده مرتبه در سجدۀ اول و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از آن و ده مرتبه در سجدۀ دوم و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از آن گفته شود.

نماز
نگاه به موبایل در نماز 11:05 - 1398/12/17 بازدید: 98

- نگاه به موبایل در حال نماز مادامى كه صورت صلاتى را محو نكند(حالت نماز را به هم نزد)، اشكال ندارد.

نماز
برخواستن از سجده یا رکوع پیش از امام جماعت 15:11 - 1398/12/15 بازدید: 69

- اگر پیش از امام جماعت و به صورت غیر عمدی، از سجده یا رکوع سر برداشته شود، اگر بدانید که در صورت برگشت، به سجده یا رکوعِ امام جماعت می رسید، باید برگردید.

نماز
تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شریک 15:06 - 1398/12/15 بازدید: 74

- اگر یکی از ورثه، رضایت نداشته باشد نسبت به خانه ارثی، تصرف جایز نیست و نماز در آنجا نیز صحیح نیست.

جماعت
شک در رسیدن به رکوع امام جماعت 18:09 - 1398/12/10 بازدید: 82

- اگر کسی موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به رکوع رود و شک کند به رکوع امام رسید به نظر رهبری  نمازش صحیح است، اما باید نماز را به صورت فرادا ادامه دهد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.