احکام نماز

چگونگی انجام قنوت فراموش شده در نماز 10:02 - 1398/07/27 بازدید: 15

سوال: کسی که قنوت نماز را فراموش کرده تا کی و چگونه می‌تواند آن را جبران نماید؟

موارد جواز نماز با بدن نجس 09:52 - 1398/07/27 بازدید: 12

سوال: موارد جواز نماز با بدن نجس کدام است و منظور از درهم در مقدار نجاست بدن چیست؟

پاسخ:
1. ناچار (مضطر) باشد با بدن نجس نماز بخواند؛
2. به واسطه زخم یا جراحت یا دمل، بدن خون آلود شده باشد؛
3. خون موجود در بدن کمتر از درهم باشد.

مالکیت پول اخذ شده بابت اجرت نماز استیجاری 09:49 - 1398/07/27 بازدید: 11

سوال: کسی که مبلغی را به عنوان اجرت نماز و روزه دریافت می‌کند آیا همان لحظه مالک آن می‌شود یا این که مالکیت به مقدار انجام نماز و روزه حاصل می‌شود؟

گذاشتن دست ها روی زانو ها در رکوع 18:37 - 1398/07/25 بازدید: 15

سوال: آیا در هنگام رکوع دست گذاشتن بر روی زانو واجب است یا خم شدن به اندازه‌ای که دست روی زانو برسد کفایت می‌کند؟

فراموشی شماره رکعت در نماز احتیاط 18:37 - 1398/07/25 بازدید: 12

سوال: اگر در نماز احتیاط شک کنیم که یک رکعت خوانده‌ایم یا دو رکعت، تکلیف چیست؟

کشف قضا بودن نماز 18:20 - 1398/07/25 بازدید: 10

سوال: اگر نماز صبح به نیت ادا خوانده شود ولی بعدا متوجه شویم که قضا شده بود، آیا نماز خوانده شده کفایت می‌کند؟

کیفیت خواندن نماز در تنگی وقت 19:31 - 1398/05/18 بازدید: 30

- کیفیت خواندن نماز در تنگی وقت به این صورت است: نماز بدون سوره، یک مرتبه تسبیحات اربعه در رکعتهای سوم و چهارم و حذف مستحبات مانند قنوت و اکتفاء به یک سلام در پایان نماز.

اتصال، جماعت، مسجد
باز بودن قسمتی از طبقه بالای مسجد جهت اتصال به نماز جماعت 00:05 - 1398/05/14 بازدید: 56

- معيار در اتصال نماز طبقه بالای مسجد، «صدق وحدت مكان» است؛ اگر به نحوی باشد که به صدق وحدت مکان و جماعت واحد ضرر نزند و عرفا دو مکان مستقل محسوب نشود، کافی و صحیح است.

نماز، رها، ادامه
رها کردن نماز در صورت آگاهی از خواندن آن 18:59 - 1398/05/12 بازدید: 49

- اگر در بین نماز عصر متوجه شویم که نماز عصر را خوانده ایم، می توانیم نماز را رها کنیم.

نماز، مهر، پیشانی
برخورد دوباره پیشانی با مهر در سجده 19:37 - 1398/05/11 بازدید: 211

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر هنگام سجده پیشانی دو بار پشت سر هم و به صورتی غیر قابل کنترل به مهر برخورد کند، یک سجده محسوب می شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.