احکام نماز

کیفیت ذکر رکوع نماز

سوال: در رکوع چه ذکری را باید بگوییم؟

نماز با لباس بدن نما از روی فراموشی

سوال: اگر خانمی از روی فراموشی با لباس بدن نما نماز بخواند، نمازش باطل است؟

گفتن اذان مجدد برای نماز عصر

سوال: چنانچه در اول وقت نماز ظهر را بخوانیم آیا برای نماز عصری که بلافاصله بعد از نماز ظهر خوانده می‌شود، می‌توان اذان گفت؟

حکم ناتوانی در یادگیری نماز

سوال: تکلیف کسی که نمی‌تواند نماز را یاد بگیرد چیست؟

حرکت غیر ارادی هنگام نماز

سوال: آیا حرکت‌های مختصر هنگام خواندن نماز باعث اشکال در نماز می‌شود؟

حجامت
تطهیر بعد از حجامت

- بعد از حجامت تا زمانی که آب برای محل حجامت ضرر دارد نماز خواندن با آن مانعی ندارد.

اقتدا به فردی که به عصا یا دیوار تکیه کرده

سوال: آیا اقتدا کردن به فردی که به كمک عصا یا با تکیه بر دیوار قادر به ایستادن شده است جایز است؟

اقتدا به فردی که روی صندلی چرخدار است

سوال: آیا به شخصی كه روی صندلی چرخ دار نماز می‌خواند، می‌توان اقتدا كرد؟

پاسخ:
كسی كه ایستاده نماز می‌خواند نمی‌تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند اقتدا کند.

تکان خوردن بدن هنگام ذکر نماز

سوال: اگر در حال نماز، بر اثر بازی کودک، بدن انسان تکان بخورد ولی در اثر ندانستن مساله به نماز ادامه دهد، تکلیف نمازهای گذشته چیست؟

عدم اقامه نماز در مسجد توسط همسایگان آن

سوال: حکم عدم اقامه نماز در مسجد مخصوصا برای همسایگان آن چیست؟

پاسخ: نماز خواندن در مسجد مستحب است؛ بلکه حاضر نشدن در مسجد، به خصوص برای همسایگان مسجد، در صورتی که عذری نداشته باشند مکروه است. 

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.