احکام نماز

سجده
مانع بودن مواد آرایشی برای سجده 05:29 - 1399/04/15 بازدید: 162

اگر مواد آرایشی به مقداری روی پوست را بپوشاند که پوستِ پیشانی با مُهر تماس پیدا نکند، سجده صحیح نیست.

غسل
نماز با غسل زیارت 22:02 - 1399/04/10 بازدید: 39

- به نظر مشهور مراجع: نمي‌توان با غسل زيارت نماز خواند و بايد وضو هم گرفت.

نماز
اقتدا کردن به امام جماعتی که در محراب قرار داد 23:28 - 1399/04/05 بازدید: 56

- کسانی که امام جماعت را بخاطر دیوار محراب نمی‌بینند نماز جماعت آنها باطل است.

نماز
سجده سهو در نماز مستحبی 23:27 - 1399/04/05 بازدید: 57

- نمازهاى مستحب سجده سهو ندارد، همچنين سجده و تشهد فراموش شده در نمازهاى مستحب قضا ندارد.

نماز
زمان ادای نماز آیات 16:57 - 1399/03/30 بازدید: 86

- وقت ادای نماز آیات (خورشید و ماه گرفتگی ) از  وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند، انسان باید نماز آیات را بخواند و  بنابر احتیاط واجب باید به قدری تأخیر نیندازد که شروع به باز شدن کند.

نماز
وقت نماز صبح 08:58 - 1399/03/01 بازدید: 79

- آیت الله خامنه ای: جهت رعایت احتیاط در مورد امساک روزه و وقت نماز صبح، همزمان با شروع اذان صبح از رسانه ها برای روزه امساک نمایند و حدود پنج الی شش دقیقه بعد از اذان (حدود ده دقیقه از اوّل اذان صبح)، شروع به ادای فریضه صبح نمایند.

مسافر
نماز قضا شده در سفر 18:19 - 1399/02/27 بازدید: 79

- مسافری که در سفر نمازش قضا شود باید در وطن شکسته قضا کند.

جماعت
فاصله نمازگزار با امام جماعت 00:20 - 1399/02/17 بازدید: 78

- جای سجده نمازگزار و جای ایستادن امام جماعت نباید بیشتراز یک قدم بزرگ باشد و نیز اگر بین انسان یا مأمومی که جلو او ایستاده (‌و به وسیله او به امام متصل است) ‌به همین فاصله باشد نمازش اشکال ندارد.

نماز
نماز با چادر نازک 00:46 - 1399/01/28 بازدید: 133

- نماز خواندن زن با چادری که حجم بدن و دست ها در آن مشخص است، اگر  بدن نما باشد و عرفاً ساتر و پوشش محسوب نشود، نماز با آن صحیح نیست.

نماز
بلند کردن صدای قرائت نماز برای آگاه کردن دیگران 18:37 - 1399/01/21 بازدید: 494

-  بلند کردن صدا هنگام قرائت آیات یا ذکرهای نماز برای آگاه کردن دیگران، موجب خروج از هیأت نماز نشود، اشکال ندارد. مشروط به این که قرائت و ذکر به نیت قرائت و ذکر باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.