احکام نماز

سجده مهر
پاکیِ محلّ سجده

- مهر یا چیز دیگری که بر آن سجده میکنید باید پاک باشد.

پوشش چانه
پوشاندن چانه در نماز

- پوشاندن قسمت پائين چانه در نماز واجب است نه خود آن، زيرا چانه ‏جزئى از صورت است.

نماز، صندلی، زانو
نماز روی صندلی و قرار دادن کف دست روی زانو

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسي که روي صندلي نشسته و نماز می خواند، در هنگام سجده اگر می تواند باید کف دست را بر محلی قرار دهد و قرار دادن بر زانو کافی نیست.

نماز، خنده، عمدی
خنده عمدی بدون صدا در نماز

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر خنده با صدا (يعنى قهقهه) و عمدى باشد، نماز باطل است.

شک در شماره سجده حین گفتن تشهد

سوال: اگر در رکعت آخر نماز بعد از سربرداشتن از سجده و گفتن الحمدلله در تشهد شک کنیم که سجده دوم بود یا اول، تکلیف چیست؟

رها کردن ذکر قنوت برای رسیدن به رکوع امام

سوال: اگر در نماز جماعت ذکر قنوت را به دلیل رکوع امام نیمه تمام رها کرده و به رکوع برویم، نماز صحیح است؟

تبعیت از امام جماعت در سجده برای کسی که عمل چشم انجام داده

سوال: کسی که عمل چشم انجام داده و نمی‌تواند در سجده طولانی بماند اگر زودتر از امام جماعت سر از سجده بر دارد آیا نماز او اشکال دارد؟

فرادا شدن نماز به دلیل نرسیدن به رکوع امام جماعت

سوال: اگر در نماز جماعت به دلیل ادامه ذکر قنوت هنگام رکوع امام و نرسیدن به رکوع نماز از جماعت خارج شود، آیا به صورت فرادا صحیح است؟

عدم تبعیت از امام جماعت در رکوع

سوال: اگر مأموم قبل از امام به رکوع برود و در حالی که امام هنوز در حال قرائت یا قنوت است برای تبعیت از امام از رکوع برنگردد، نمازش صحیح است؟

گفتن «آمین» بعد از حمد در نماز

سوال: آیا گفتن آمین پس از حمد در نماز، اشکالی دارد؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.