احکام نماز

وقت، نماز، مغرب،‌عشا
ضیق وقت و اولویت نماز مغرب یا عشاء 00:42 - 1397/03/05 بازدید: 235

- کسی که در وقت مخصوص نماز عشاء فقط به اندازه 5 رکعت وقت دارد، ابتدا باید نماز مغرب را بخواند.

نماز، استیجاری، اذان، اقامه
گفتن اذان و اقامه نماز استیجاری بعد از نماز جماعت 00:40 - 1397/03/05 بازدید: 125

- طبق نظر مقام معظم رهبری، در صورت خواندن نماز استیجاری در مسجد، بعد از اتمام نماز جماعت و قبل از به هم خوردن صفوف، گفتن اذان و اقامه لازم نیست.

نماز، عشا، نیمه، شب
تکلیف نمازهای عشاء بعد از نیمه شب 23:24 - 1397/02/29 بازدید: 71

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نمازهای قبل کسی که طبق گفته اطرافیان فرصت نماز عشا را تا اذان صبح می دانسته، محکوم به صحت است.

شک، قنوت، توحید
شک در سوره توحید هنگام قنوت 22:35 - 1397/02/15 بازدید: 91

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که در قنوت نماز شک کند که سوره توحید را خوانده است یا نه، نباید به شک خود اعتنا کند.

نماز، قضا، ترتیب
رعایت ترتیب در نماز قضا 22:58 - 1397/02/04 بازدید: 135

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که به صورت غیر عمد، قضای نماز عصر را بر نماز ظهر مقدم نموده است،‌ نمازهای قضایش صحیح می باشد.

استحاضه، نماز، لکه
لکه بینی بعد از خواندن نماز 22:31 - 1397/02/03 بازدید: 92

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زن مستحاضه اگر پس از نماز ظهر و عصر متوجه لکه در لباس شود، در صورتی که به وظیفه خود در مستحاضه که جلوگیری از خروج خون است عمل کرده بود، نماز ظهرش صحیح بوده است.

نماز، حیوان، حرام گوشت، بی روح
همراه داشتن اجزاء بی روح حیوان حرام گوشت در نماز 12:57 - 1397/01/24 بازدید: 97

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ همراه داشتن اجزاء بی روح حیوان حرام گوشت، اگر با علم و عمد باشد، نماز باطل است.

تسبیحات، اربعه، رکوع، نماز، جماعت
تبعیت از امام یا ادامه تسبیحات اربعه 20:52 - 1397/01/17 بازدید: 94

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر فرصت گفتن تسبیحات اربعه به صورت کامل نباشد، باید خود را به رکوع امام برسانید و یک تسبیحات کافی است.

نماز، جماعت، رکعت سوم، سوره حمد
اقتدا در رکعت سوم و عدم اتمام سوره حمد 08:42 - 1397/01/15 بازدید: 112

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر در رکعت سوم یا چهارم اقتدا کنیم ولی فرصت اتمام سوره حمد نباشد، باید بعد از خواندن حمد به رکوع رفته و خود را به سجده امام برسانیم و نماز صحیح است.

نماز،‌ جماعت، امام، انگشت،‌ دست
امام جماعت با دست یا انگشت قطع شده 09:58 - 1397/01/03 بازدید: 182

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اقتدا به امام در صورت قطع انگشت مانعى ندارد ولى در مثل قطع كل دست، اقتدا به چنین شخصی اشکال دارد.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام نماز
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 102