احکام نذر

نذر شرعی طلا و پشیمانی از آن 08:14 - 1398/08/18 بازدید: 8

سوال: خانمی با اجازه شوهرش طلاهای خود را نذر  شرعی یکی از معصومین کرده ولی اکنون پشیمان شده است اگر به نذر عمل نکند فقط باید کفاره بدهد؟

نذر، اجازه، شوهر
اجازه شوهر برای نذر زن 22:36 - 1398/04/02 بازدید: 78

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نذر زن در صورت حضور شوهر باید بنا بر احتیاط واجب با اجازه شوهر باشد.

طلا، نذر، نماز
استفاده از طلا در نماز پس از پشیمانی از نذر 00:48 - 1398/03/27 بازدید: 59

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی که طلاهای خود را نذر کرده است، به طور کلی اگر صیغه مخصوص نذر را نخوانده‌ است، اختیار آن با خود او است.

نذر، طلا، پشیمانی
نذر شرعی طلا و پشیمانی از آن 18:32 - 1398/03/25 بازدید: 208

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی که طلاهای خود را نذر کرده است، به طور کلی اگر صیغه مخصوص نذر را نخوانده‌ است، اختیار آن با خود او است.

نذر، طلا، فراموشی
نذر برای یکی از معصومین و فراموشی آن 18:23 - 1398/03/25 بازدید: 55

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی که طلاهای خود را نذر کرده است، به طور کلی اگر صیغه مخصوص نذر را نخوانده‌ است، اختیار آن با خود او است.

حکم نذر زن برای نامگذاری فرزند و عمل نکردن به آن 14:01 - 1398/02/07 بازدید: 44

سوال: من بدون اجازه شوهرم نذر شرعی کردم که اسم فرزندم را علی بگذارم ولی الان دوست دارم اسم او را حسین بگذارم آیا چون نذر من بدون اجازه شوهر بوده، می‌توانم به آن عمل نکنم؟

اعتکاف
اعتکاف در سفر 08:09 - 1397/12/19 بازدید: 120

اعتكاف در سفر صحيح نيست مگر اين‌که نذر کرده باشد در سفر روزه بگيرد؛ و بنا بر احتياط واجب اين نذر بايد قبل از شروع سفر انجام گيرد یا اینکه قصد اقامت ده روز داشته باشد.

نذر، نام، فرزند
حکم نذر زن برای نامگذاری فرزند و عمل نکردن به آن 22:35 - 1397/12/18 بازدید: 373

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نذر زن در صورت حضور شوهر، بايد بنا بر احتياط واجب با اجازه شوهر باشد.

تأخیر در ادای نذر 16:13 - 1397/12/09 بازدید: 42

سوال: شخصی نذر کرده که روز هفتم محرم، مثلا چایی بدهد و یا یک گوسفند به نام حضرت عباس (علیه السلام) ذبح کند،‌ ولی به علت مشغولیت و موانع نتوانست انجام دهد،‌ آیا ادای آن در روزهای بعد مجزی است؟

فروش نذری
حکم فروش نذری توسط هیئت امنا 19:33 - 1397/11/10 بازدید: 86

- فروش نذورات توسط هیئت امنای حسینیه ها اگر بارضایت و اطلاع نذرکنندگان باشد اشکالی ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.