احکام نجاست

فشردن موهای نجس پس از فرو بردن آن‌ها در آب 16:49 - 1398/09/18 بازدید: 36

سوال: اگر موهاي سر نجس شود و در آب کر فرو رويم آيا فشار دادن موها لازم است تا پاک شود؟

خون، لثه، دندان
حکم آب دهان مخلوط شده با خون لثه 22:29 - 1398/09/17 بازدید: 114

- اگر خون لثه در آب دهان مستهلك شود، پاک بوده و بلعيدن آن اشكال ندارد.

حکم بول و غائط حیوانات 09:58 - 1398/07/27 بازدید: 48

سوال : بول و غائط چه حیوانی نجس است؟

 بول و غائط انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد و حرام گوشت است ، نجس می‌باشد.

توضیح المسائل مراجع مسئله 84

برطرف شدن رنگ و بوی نجاست برای تطهیر 09:55 - 1398/07/27 بازدید: 37

آیا برطرف شدن رنگ و بوی نجاست برای تطهیر لازم است؟

طهارت،نجاست
پاک­ کنندگی زمین 08:38 - 1398/05/20 بازدید: 91

- زمین در صورت بودن برخی شروط از پاک کننده‌ها محسوب خواهد شد.

خوردن غذا پس از کشیدن دندان و تطهیر قاشق 18:00 - 1398/04/09 بازدید: 86

سوال: پس از کشیدن دندان در حالی که خون از آن می آید اگر غذا بخوریم ولی قاشق خونی نشود، آیا باید آن را آب کشید؟

مطلع کردن کسی که ندانسته غذای حرام می خورد 18:29 - 1398/03/01 بازدید: 60

سوال: اگر کسی مشغول خوردن غذای حرامی باشد، آیا اطلاع دان به او واجب است؟

طهارت یا نجاست زمین، شلنگ و آفتابه در دستشویی های عمومی 23:22 - 1398/02/12 بازدید: 62

سوال: حکم دستشویی های عمومی از نظر طهارت و نجاست چیست؟ آبی که در کف دستشویی جمع شده و یا آبی که درون آفتابه است چه حکمی دارد؟ آیا این شیر و این شیلنگ روی زمین افتاده، پاکند؟ و آیا می شود قبل از آب کشیدن از آنها استفاده کرد؟

 

توالت، شلنگ، آفتابه
طهارت یا نجاست زمین، شلنگ و آفتابه در دستشویی های عمومی 00:06 - 1398/02/08 بازدید: 423

- در دستشویی های عمومی بنا را بر این بگذارید که همه چیز و همه جا پاک است و هیچ نیازی به اجتناب و آب کشیدن وجود ندارد؛ مگر آنکه یقین به وجود نجاست یا نجس شدن کنید.

پوست‌های جدا شده از لب و جاهای دیگر بدن 15:50 - 1398/02/07 بازدید: 63

سوال: آیا پوست‌هایی که از لب و جاهای دیگر بدن جدا می‌شود، پاک است؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.