احکام نجاست

طهارت،نجاست
پاک­ کنندگی زمین 08:38 - 1398/05/20 بازدید: 41

- زمین در صورت بودن برخی شروط از پاک کننده‌ها محسوب خواهد شد.

خوردن غذا پس از کشیدن دندان و تطهیر قاشق 18:00 - 1398/04/09 بازدید: 26

سوال: پس از کشیدن دندان در حالی که خون از آن می آید اگر غذا بخوریم ولی قاشق خونی نشود، آیا باید آن را آب کشید؟

مطلع کردن کسی که ندانسته غذای حرام می خورد 18:29 - 1398/03/01 بازدید: 21

سوال: اگر کسی مشغول خوردن غذای حرامی باشد، آیا اطلاع دان به او واجب است؟

طهارت یا نجاست زمین، شلنگ و آفتابه در دستشویی های عمومی 23:22 - 1398/02/12 بازدید: 26

سوال: حکم دستشویی های عمومی از نظر طهارت و نجاست چیست؟ آبی که در کف دستشویی جمع شده و یا آبی که درون آفتابه است چه حکمی دارد؟ آیا این شیر و این شیلنگ روی زمین افتاده، پاکند؟ و آیا می شود قبل از آب کشیدن از آنها استفاده کرد؟

 

توالت، شلنگ، آفتابه
طهارت یا نجاست زمین، شلنگ و آفتابه در دستشویی های عمومی 00:06 - 1398/02/08 بازدید: 99

- در دستشویی های عمومی بنا را بر این بگذارید که همه چیز و همه جا پاک است و هیچ نیازی به اجتناب و آب کشیدن وجود ندارد؛ مگر آنکه یقین به وجود نجاست یا نجس شدن کنید.

پوست‌های جدا شده از لب و جاهای دیگر بدن 15:50 - 1398/02/07 بازدید: 18

سوال: آیا پوست‌هایی که از لب و جاهای دیگر بدن جدا می‌شود، پاک است؟

یقین فرد وسواسی 11:33 - 1397/12/17 بازدید: 46

سوال: آیا علم و یقین فرد وسواسی، در پاکی و نجاست اعتبار دارد؟ وظیفه او در این زمینه چیست؟

گفتن نجاست خوراکی یا لباس به دیگری 00:33 - 1397/12/15 بازدید: 29

سوال: اگر کسی بداند جایی یا چیزی نجس است آیا بر او واجب است ، گفتن نجاست خوراکی یا لباس به دیگری؟

ورود دست نجس به دهان و بینی 00:25 - 1397/12/15 بازدید: 53

سوال: اگر دست نجسی که عین نجاست ندارد وارد فضای دهان و بینی بشود، باید آبکشی و تطهیر شود؟

کشف نجاست لباس پس از تطهیر و نماز 23:05 - 1397/12/13 بازدید: 30

سوال: اگر بعد از تطهیر لباس و خواندن نماز، متوجه باقی ماندن نجاست در آن شویم، وظیفه مان چیست؟

پاسخ:

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.