احکام معاشرت

مجلس، گناه، عروسی
حضور در مجالس جشن به همراه مشروبات الکلی 10:32 - 1398/11/06 بازدید: 149

- حضور در مجالسی که در آن ها شراب نوشیده می شود برای هیچ کس جایز نیست، در این محافل شرکت نکنید تا بفهمند که شما به علت مسلمان بودن در مجلس شرب خمر شرکت ننموده و مشروب نمی خورید.

حکم شوخی کردن با نامحرم 20:28 - 1398/10/29 بازدید: 1386

- شوخی با نامحرم اگر موجب تحریک شهوت شود و یا خوف افتادن در گناه و مفسده در آن باشد، حرام است.

نگاه
نگاه اتفاقی به نامحرم 21:35 - 1398/10/09 بازدید: 262

- آن چیزی که حرام است نگاه کردن است نه نگاه افتادن - لذا انسان آنچه را که به طور اتفاقی می بیند اشکال ندارد.

خرید
مشاوره با نامحرم در خرید و فروش 18:51 - 1398/10/02 بازدید: 244

- مشاوره داردن به نامحرم چنانچه خوف ارتکاب گناه - مانند نگاه حرام - در میان باشد، و یا مفسده ‌انگیز باشد، جایز نیست و حرام است.

خانواده
معاشرت با افرادی که در گذشته مرتکب عمل حرام شده اند 10:57 - 1398/09/17 بازدید: 108

- در خصوص رابطه با اشخاصی که در گذشته مرتکب اعمال حرامی مانند شرب خمر شده ‏اند، معيار وضعيت فعلى اشخاص است، اگر توبه کرده باشند، معاشرت با آنان مانند معاشرت با ساير مؤمنين است.

سلام، جواب، نهی از منکر
خودداری از جواب سلام برای نهی از منکر 23:22 - 1398/07/06 بازدید: 94

- اگر بر خوددارى از جواب سلام به قصد نهى از منکر، عرفاً نهى و منع از منکر صدق کند، جايز است.

صله، رحم، بی حجاب
رفت و آمد و معاشرت با بستگان بی حجاب 23:18 - 1398/07/06 بازدید: 89

- در صورتى که صله رحم سبب امضاى اعمال بستگان بی ححاب نشود، باید به جا آورد.

صله، قطع، غیبت
قطع صله رحم بخاطر ابتلاء به گناه غیبت 23:17 - 1398/07/06 بازدید: 87

- تا مى توان باید صله رحم را توأم با امر به معروف و نهى از منکر با زبان خوب ترک نکرد.

بی نماز، کمک، معاشرت
حکم کمک به شوهرخواهر بی نماز و نحوه برخورد با وی 22:46 - 1398/07/04 بازدید: 112

- در مقابل کسی که نماز نمی خواند تکلیفی جز مداومت بر امر او به معروف و نهى وى از منکر، در صورت تحقق شرايط آن، واجب نيست.

دست، تماس، اهل کتاب
دست دادن و تماس بدنی با اهل کتاب (مسیحیان، یهودیان و ...) 22:41 - 1398/07/03 بازدید: 205

- دست دادن و تماس بدنى مرد با زن نامحرم حرام است اگرچه از اهل کتاب باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.