احکام معاشرت

مجلس غیبت بزرگترها

سوال: وقتی بزرگ ترهای جمع مثلاً مادر و خاله و … غیبت می‌کنند، آیا من باید تذکر بدهم؟ چگونه؟

پاسخ:

صحبت، نامحرم، مرد
گفتگو با مردان نامحرم

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ صحبت با نامحرم اگر همراه با مراعات حجاب و بدون قصد ریبه و همراه با اطمینان به عدم وقوع در مفاسد باشد اشکال ندارد و الا جایز نیست.

غذا، خمس، اموال
مصرف اموال کسی که خمس پرداخت نمی کند

- استفاده ی از اموال میزبانی که خمس پرداخت نمی کند، اشکال ندارد.

نوروز، حجاب، عید
دیدار بستگان بی حجاب در ایام نوروز

- در هر صورت باید در معاشرت و نگاه به نامحرم ضوابط شرعی مراعات نموده و بنا بر احتیاط واجب باید از نگاه عمدی به زنی که حجاب را رعایت نمی کنند، خودداری شود.

معاشرت
رفت و آمد با خویشاوندان بی حجاب و اهل گناه

- رفت و آمد با خویشاوندان بی حجاب و اهل گناه اگر موجب ارتکاب گناه و یا تأیید آن باشد یا نهی از منکر متوقف بر خروج از آن مجلس یا شرکت نکردن در آن باشد، باید آن مجلس را ترک کرده و یا شرکت ننمایید.

عروسی، حجاب، تذکر
تذکر به حجاب میهمانان در عروسی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورتي که نهي از منکر در مراسم عروسی، مفسده داشته باشد، وظيفه اي نداريد.

رقص، زن، تولد
رقص زن در مجالس زنانه

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ رقص بطور کلی اگر رقص به گونه ای باشد که شهوت را تحریک کند یا مستلزم کار حرام و یا ترتب مفسده ای باشد حرام است.

مجلس، گناه، عروسی
حضور در مجالس جشن به همراه مشروبات الکلی

حضور در مجالسی که در آن ها شراب نوشیده می شود برای هیچ کس جایز نیست.

مجلس، گناه، عروسی
حکم شرکت در مجلس گناه

اگر خروج از مجلس معصیت به عنوان اعتراض مصداق نهی از منکر باشد، واجب است.

بوسیدن، لب، محارم
بوسیدن لب های محارم از روی محبت

- بوسیدن لب های محارم اگر به قصد لذّت باشد یا نوعاً محرّک شهوت باشد یا خوف وقوع در حرام در آن باشد یا مفسده ای دیگر بر آن بار شود، جایز نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.