احکام مطهرات

بول، تطهیر، قلیل
قطع و وصل آب در محاسبه شستن محل بول با آب قلیل

- در شستن محل بول با آب قلیل برای محاسبه بار اول، قطع آب لازم نیست اما برای محاسبه شستن های بعدی استمرار کفایت نمی کند و باید آب قطع گردد.

تطهیر، بول، شستن
محاسبه بار اول در شستن محل بول

- برای محاسبه بار اول در اولین شستن بعد از برطرف شدن عین نجاست، قطع آب لازم نیست وهمین که پس از برطرف شدن عین، آب به قسمت‌های نجس برسد، یک مرتبه شستن به حساب می‌آید.

شیر، حمام، کر، جاری
کر یا جاری بودن آب حمام متصل به لوله کشی شهری

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ آب حمام که متصل به لوله کشی شهری است، آب کر می باشد.

چه چیزهایی با آفتاب پاک می شوند؟

چه چیزهایی با آفتاب پاک می‌شوند؟

پاسخ:

1. زمین (اعم از سنگ ریزه، خاک و سنگ تا وقتی که روی زمین باشند)

2. ساختمان و دیوار [1]

3. درب و پنجره های ساختمان [2]

4. درختان و گیاهان و برگ و میوه (تا زمانی که چیده نشده است) [3]

------------

چاه، فاضلاب، آب
حفر چاه فاضلاب در نزدیکی چاه آب

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورت حفر چاه فاضلاب در نزدیکی چاه آب، اگر بو يا رنگ و يا طعم نجاست در چاه آب نباشد، پاک است.

تبعیت و حکم آن
تبعیت و حکم آن

 

تبعیت و حکم آن

یکی از پاک کننده ها تبعیت است: یعنی چیز نجسی به واسطه ی پاک شدن چیز نجس دیگر، پاک می شود.

 

نمونه هایی از تبعیت

1- کسی که چیزی را آب می کشد، بعد از پاک شدن آن، دست او هم که با آن چیز شسته شده پاک می شود؛ و نیاز به تطهیر مجدد دست نیست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.