احکام مسح سر

مسح سر
مسح سر با وجود تافت مو

- استفاده از تافت (حالت دهنده مو)، چسب مو، مواد نگه دارنده و حالت دهنده مو برای وضو و غسل ر مانع رسیدن آب و رطوبت به مو باشد باید برطرف شود.

اینکه گفته می شود جای مسح یکی از چهار قسمت سر است یعنی چه؟

منظوراز یک قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانى است ، جاى مسح و قسمت بالا پیشانی یعنی از فرق سر تا جایی که موی سر روئیده و محل رشد مو است می باشد. منظور از چهار قسمت آن است که مثلا سر را به طرف جلو و پشت سروسمت راست و سمت چپ تقسیم کنیم . قسمتی که مربوط به جلو سرمی باشد، جای مسح می باشد.

آیا بايد براي وضو گرفتن موهاي سر کاملا خشک باشد؟

براي مسح سر لازم نيست که موهاي سر کاملا خشک باشد، بلکه همين مقدار که رطوبت کف دست بيش تر از نم موي سر باشد ،به گونه اي که رطوبت کف دست بر نم موي سر غلبه کند ، مسح و وضو صحيح مي باشد.

مسح
خشک شدن رطوبت برای مسح

- طبق نظر رهبری، در صورت خشک شدن رطوبت دست، برای کشیدن مسح باید از ریش یا ابرو، رطوبت گرفته شود.

مسح
مسح سر از پایین به بالا

- طبق نظر برخی مراجع معظم تقلید (رهبری، سیستانی، وحید و مکارم)، مسح سر بدون عذر از پایین به بالا، جایز است.

وضو
مسح سر با دست چپ

- طبق نظر آیت الله خامنه ای، مسح سر با دست چپ بدون عذر، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.