احکام مسافر

روزه
حکم روزه مسافر

- اگر نماز مسافر، شکسته باشد، نباید روزه بگیرد.

افطار روزه کثیر السفر در ماه رمضان
حکم مسافت شرعی کثیرالسفر برای افطار روزه

چکیده: آیا کسی که بین شهر الف و ب رفت و آمد می کند،‌ اگر روزی بخواهد روزه اش را به قصد مسافرت باز کند می تواند مسافت شرعی را به سمت شهر خود طی کند و روزه اش را افطار کند؟!  

حکم وطن در محل کار
حکم وطن در محل کار

آیا محل کار حکم وطن را دارد؟

پاسخ:

 اشتغال به کاری در مکانی موجب نمی شود که آن مکان وطن گردد، ولی اگر از محل سکونت تا محل کار که به مقدار مسافت شرعی با هم فاصله دارند، در هر ده روز حداقل یک مرتبه رفت و آمد نماید، نماز وی در آن‌جا تمام و روزه اش صحیح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.