احکام مسافر

نماز، جماعت، مسافر، اتصال
ایستادن مسافر در صف اول و اتصال سایر نمازگزاران 13:19 - 1397/02/22 بازدید: 1299

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مسافری که در صف اول نماز جماعت است، اگر بلافاصله بعد از سلام، اقتدا کند، نماز سایرینی که به واسطه او متصل هستند، صحیح است.

روزه
روزه قضا در سفر 11:49 - 1396/05/16 بازدید: 755

- روزه در سفر، مشروط به قصد اقامت ده روز، صحیح می باشد.

روزه
حکم روزه مسافر 11:36 - 1396/05/07 بازدید: 406

- اگر نماز مسافر، شکسته باشد، نباید روزه بگیرد.

افطار روزه کثیر السفر در ماه رمضان
حکم مسافت شرعی کثیرالسفر برای افطار روزه 10:34 - 1395/03/04 بازدید: 665

چکیده: آیا کسی که بین شهر الف و ب رفت و آمد می کند،‌ اگر روزی بخواهد روزه اش را به قصد مسافرت باز کند می تواند مسافت شرعی را به سمت شهر خود طی کند و روزه اش را افطار کند؟!  

حکم وطن در محل کار
حکم وطن در محل کار 23:41 - 1395/02/22 بازدید: 291

آیا محل کار حکم وطن را دارد؟

پاسخ:

 اشتغال به کاری در مکانی موجب نمی شود که آن مکان وطن گردد، ولی اگر از محل سکونت تا محل کار که به مقدار مسافت شرعی با هم فاصله دارند، در هر ده روز حداقل یک مرتبه رفت و آمد نماید، نماز وی در آن‌جا تمام و روزه اش صحیح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.