احکام مسافر

سفر، قصد، خروج، مسافت، شرعی
قصد ده روز در سفر و خروج از شهر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که قصد ده روز داشته و علم به خروج از شهر داشته ولی نمی دانست به اندازه مسافت شرعی هست یا نه، اگر معلوم شود که به اندازه مسافت شرعی بوده، قصد ده روز منعقد نشده و نماز ها باید قصر بخواند.

نماز،‌ روزه، اقامت
حداقل اقامت برای کامل خواندن نماز در محل جدید

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر اقامت در غیر وطن به گونه ای باشد که عرفاً به او مسافر نگویند، بدون نیاز به قصد اقامت ده روزه، نماز تمام و روزه‌ صحیح است.

نماز، روزه، منزل، شهر
حکم نماز و روزه قبل از تغییر مکان و استقرار در شهر دیگر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که قصد دارد مثلا از منطقه یافت آباد تهران به ورامین نقل مکان نماید، تا زمانی که به ورامین منتقل نشده نماز شکسته و روزه صحیح نیست.

مسافت، شرعی، شهر
ملاک محاسبه مسافت شرعی؛ اول شهر یا نقطه مورد نظر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در محاسبه مسافت شرعی، اگر برای نقطه خاصی سفر نکرده بلکه مقصود او خود شهر است، اول شهر ملاک است اما اگر نقطه خاصی مد نظر است همان نقطه باید در نظر گرفته شود.

کار، اقامت، ده، روز، نماز، روزه
اقامت کمتر از ده روز در محل کار و حکم نماز و روزه

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که 14 روز سر کار و 14 روز به وطن خود می رود، در صورت مرخصی و اقامت کمتر از 10 روز در محل کار، نمازهایش شکسته بوده و نمی تواند روزه بگیرد.

هواپیما، فرودگاه، حد، ترخص، روزه
حد ترخص در سفر هوایی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در فرودگاهی که جزء وطن باشد، با نشستن هواپیما هنگام اذان ظهر، نیت روزه صحیح است.

نماز، وقت، وضو، تیمم
نماز بدون وضو در تنگی وقت حین مسافرت

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که امکان وضو برای نماز در داخل وقت را ندارد، بنابر احتیاط، نماز را در وقت بخواند و بعد از وقت با وضو یا تیمّم قضا نماید.

نماز، روزه، وطن، راه
نماز و روزه ما بین دو وطن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که دو وطن دارد که فاصله شان 30 کیلومتر می باشد، نماز تمام و روزه اش در مابین دو وطن، صحیح است.

سفر، شغلی،‌ نماز، روزه
برخی از مصادیق سفرهای شغلی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ شخصی که در طول سال هر هفته یک بار در ارتباط با شغلش به سفر می رود نمازش کامل است.

نماز، جماعت، مسافر، اتصال
ایستادن مسافر در صف اول و اتصال سایر نمازگزاران

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مسافری که در صف اول نماز جماعت است، اگر بلافاصله بعد از سلام، اقتدا کند، نماز سایرینی که به واسطه او متصل هستند، صحیح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.