احکام مسافر

مسافر
حکم سفری که هدف، گناه است 22:22 - 1399/02/19 بازدید: 77

- اگر هدف از سفر گناه باشد، مسافر باید نمازش را کامل بخواند.

روزه
حکم مسافرت روزه دار، قبل از اذان ظهر 22:21 - 1399/02/19 بازدید: 74

- اگر روزه ‏‌دار پيش از ظهر مسافرت كند، وقتى به حد ترخص برسد، يعنى به جايى برسد كه ديوار شهر را نبيند و صداى اذان آن را نشنود، می‌تواند روزه خود را باطل كند.

روزه
حکم روزه مسافری که بعد از ظهر به وطن برسد 05:07 - 1399/02/18 بازدید: 77

- اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، يا به جايى برسد كه مى‏‌خواهد ده روز در آن جا بماند، نبايد آن روز را روزه بگيرد.

مسافر
انصراف از قصد ده روز در ادامه سفر 05:00 - 1399/02/18 بازدید: 82

- اگر بعد از خواندن نماز چهار رکعتی  کسی قصد اقامت ده روز کند و در ادامه سفر از قصد خود منصرف شود یا مردد شود، تا وقتی که در آنجا اقامت دارد نماز های او تمام است.

مسافر
حکم مسافری که پيش از ظهر، به وطنش برسد 10:02 - 1399/02/17 بازدید: 79

- اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش برسد، يا به جايى برسد كه مى‏خواهد ده روز در آن جا بماند، بايد آن روز را روزه بگيرد.

 

مسافر
حالت مسافر نسبت به قصد ده روز 15:55 - 1399/02/14 بازدید: 85

- وقتی مسافر وارد محلی می شود: اگر مطمئن است که حداقل ده روز می ماند:  نماز کامل است و الا نماز شکسته است.

مسافر
رفت و آمد مسافر به کمتر از حد مسافت شرعی 09:38 - 1399/02/12 بازدید: 115

- طبق نظر آیت الله خامنه ای کسی که از اول قصد خروج از محل اقامت ده روز به مقدار کمتر از مسافت شرعی دارد، در صورتی که مثلا دو سه بار بخواهد برود و حداکثر تا نصف روز برگردد، می تواند قصد اقامت کند و خروج او منافاتی با قصد اقامت ده روز ندارد.

مسافر
قصد ده روز بانوان در حال حیض 09:09 - 1399/02/10 بازدید: 97

- اگر خانمی در سفر قصد ده روز کرده و چند روز اول را حیض بوده روز های باقی مانده که در آنجاست  نمازش  کامل و روزه صحیح است.

مسافت
مقدار مسافت شرعی 00:35 - 1399/02/08 بازدید: 127

- به نظر آیت الله خامنه ای: مسافت شرعی حدود ۴۱ کیلومتر است هر چند به صورت رفت و برگشت باشد؛ در این صورت نباید رفت آن از 20/5 کیلومتر کمتر باشد.

وطن
معیار برای وطن 21:43 - 1399/01/21 بازدید: 84

- طبق نظر آیت الله خامنه ای مکانی که انسان می خواهد برای سالیان متمادی سالی سه چهار  ماه در آنجا زندگی کند چنانچه نیت توطن نماید و وسایل زندگی در وطن مانند خانه و امثال آن را فراهم می نماید آنجا وطن دوم اوست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.