احکام لباس نمازگزار

موارد جواز نماز با بدن نجس 09:52 - 1398/07/27 بازدید: 61

سوال: موارد جواز نماز با بدن نجس کدام است و منظور از درهم در مقدار نجاست بدن چیست؟

پاسخ:
1. ناچار (مضطر) باشد با بدن نجس نماز بخواند؛
2. به واسطه زخم یا جراحت یا دمل، بدن خون آلود شده باشد؛
3. خون موجود در بدن کمتر از درهم باشد.

نظافت، شرعی، عید
رعایت نظافت شرعی، فردی و محیطی در ایام عید 17:01 - 1398/01/10 بازدید: 145

- در مواردی که نجاست یکی از چند چیز، اجمالاً مشخص باشد، لازم است تمام آنها برای نماز تطهیر شوند.

سوند، وضو، باطل
اتصال سوند و بطلان وضو 22:30 - 1397/07/15 بازدید: 688

- سوند زدن وضو را باطل نمی کند مگر بول (ادرار) خارج شود.

نماز، پنبه، خون
به همراه داشتن پنبه خونی در نماز 22:08 - 1397/04/24 بازدید: 261

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ به همراه داشتن پنبه آلوده به خون بیش از یک بند انگشت در نماز، اشکال ندارد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.