احکام طلاق

طلاق
حکم جشن طلاق 22:34 - 1398/07/07 بازدید: 15

-  برگزاری جشن طلاق با توجه به اینکه طلاق در شرع اسلام کار بسیار ناپسندی است جشن گرفتن برای آن خلاف شرع است.

طلاق، رجعی، لمس
لمس همسر بدون اطلاع از جاری شدن طلاق رجعی 11:26 - 1398/05/12 بازدید: 8

- طبق نظر آیت الله مکارم؛ اگر لمس همسر بعد از طلاق رجعی، به قصد لذت بوده رجوع محسوب می شود و طلاق باطل است.

طلاق، اطلاع‌، زن
طلاق زن بدون اطلاع وی 20:05 - 1398/05/11 بازدید: 55

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مردی، همسرش را بدون اطلاع وی طلاق دهد، اگر تردید زن نسبت به صحت طلاق و رعایت شرائط آن است باید حمل بر صحت کند و خودش را مطلقه بداند.

سه طلاقه، سنی، شیعه
سه طلاقه کردن زن شیعه توسط همسر اهل سنت 21:48 - 1398/05/08 بازدید: 83

- طبق نظر آیت الله مکارم؛ در صورتی که مرد اهل تسنن در حال عصبانیت کنترل اعصاب خود را از دست داده و همسر شیعه خود را طلاق دهد، طلاق صحیح نبوده و زن در عقد او باقی است.

طلاق، حیض
حکم طلاق در زمان حیض 13:21 - 1398/04/02 بازدید: 118

- طلاق زن در زمان حیض جایز نیست مگر در موارد خاصی مانند اینکه شوهر بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد.

لزوم عده بعد از طلاق از شوهر دارای مشکل جنسی 10:34 - 1398/03/29 بازدید: 21

سوال: خانمی که شوهرش به لحاظ فیزیکی (آلت تناسلی) مشکل داشته و عقیم است؛ آیا در صورت طلاق برای ازدواج بعدی باید عده نگه دارد؟

طلاق، توافقی، رضایت
صحت طلاق توافقی در صورت عدم رضایت قلبی زن 18:11 - 1398/03/28 بازدید: 70

- در طلاق خلع باید حتما نوعی تنفّر از طرف زن وجود داشته باشد.

مهریه، بخشش، مطالبه
مطالبه مجدد مهریه پس از بخشیدن آن هنگام طلاق به دلیل تهدید مرد 18:13 - 1398/03/25 بازدید: 71

- اگر مرد در هنگام طلاق، زن را تهدید کند و زن از مهریه اش بگذرد، می تواند حق خودش را مطالبه نماید.

طلاق، مهریه، المثل
پرداخت مهرالمثل یا مهرالمسمی در مورد کسی که باید طلاق اجباری بگیرد 00:58 - 1398/03/24 بازدید: 82

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که باید طلاق اجباری بگیرد، اگر مرد به زن بعد عقد دخول کرده باشد تمام مهر المسمی واجب است.

طلاق، عده، شوهر
لزوم عده بعد از طلاق از شوهر دارای مشکل جنسی 19:36 - 1397/12/09 بازدید: 110

- اگر دخول به مقدار ختنه‌گاه ـ حتی در فرض مشکل آلت تناسلی مرد ـ صورت گيرد، نگه داشتن عده لازم است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.