احکام شکیات

نماز
شک در نماز دو و سه رکعتی

- شک در شماره رکعت های نمازهای دو و سه رکعتی در صورت عدم یقین یا گمان به هیچ طرفی، باعث باطل شدن نماز می شود.

نماز
شک در صحت نماز

- در صورت شک در صحت نماز پس از اتمام آن، نباید به شک خود اعتنا کرد.

نماز
شک امام یا مأموم

- در صورت شک امام یا مأموم باید مطابق عمل دیگری که شک ندارد، عمل نمایند.

نماز
وظیفه کثیر الشک

- شخص کثیر الشک در نماز باید طرفی را که به نفع اوست انتخاب کند.

نماز
محدوده حکم کثیر الشک

- کثیر الشک در عملی خاص اگر در عملی دیگر شک کند، باید مانند دیگران به دستور شک عمل نماید.

نماز
شک در انجام رکوع هنگام سجده

- در صورت شک در انجام رکوع در سجده، نباید به شک خود اعتنا کرد.

نماز
شک در گفتن سلام

- در صورت شک در گفتن سلام نماز بعد از تمام کردن نماز، نباید به آن اعتنا کرد.

نماز
شک در خواندن حمد هنگام رکوع

- در صورت شک هنگام رکوع، در خواندن حمد، نباید به شک خود اعتنا کند.

نماز
شک های بی اعتبار

- برخی از شک هایی که نباید در نماز به آن ها اعتنا کرد عبارتند از: 1. شک در چیزی که محل آن گذشته است؛ 2. شک بعد از سلام نماز.

نماز
قوانین کلی شکیات نماز

- از جمله قوانین کلی شکیات نماز این است که اگر یکی از شک های غیر مبطل پیش آید، نمازگزار نباید نماز را بشکند، بلکه باید مطابق وظیفه اش عمل کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.