احکام شکیات

نماز
شک در نماز دو و سه رکعتی 08:44 - 1396/01/19 بازدید: 4081

- شک در شماره رکعت های نمازهای دو و سه رکعتی در صورت عدم یقین یا گمان به هیچ طرفی، باعث باطل شدن نماز می شود.

نماز
شک در صحت نماز 16:56 - 1396/01/06 بازدید: 569

- در صورت شک در صحت نماز پس از اتمام آن، نباید به شک خود اعتنا کرد.

نماز
شک امام یا مأموم 11:25 - 1396/01/02 بازدید: 412

- در صورت شک امام یا مأموم باید مطابق عمل دیگری که شک ندارد، عمل نمایند.

نماز
وظیفه کثیر الشک 20:30 - 1395/12/28 بازدید: 375

- شخص کثیر الشک در نماز باید طرفی را که به نفع اوست انتخاب کند.

نماز
محدوده حکم کثیر الشک 19:01 - 1395/12/28 بازدید: 332

- کثیر الشک در عملی خاص اگر در عملی دیگر شک کند، باید مانند دیگران به دستور شک عمل نماید.

نماز
شک در انجام رکوع هنگام سجده 21:16 - 1395/12/26 بازدید: 682

- در صورت شک در انجام رکوع در سجده، نباید به شک خود اعتنا کرد.

نماز
شک در گفتن سلام 18:25 - 1395/12/26 بازدید: 277

- در صورت شک در گفتن سلام نماز بعد از تمام کردن نماز، نباید به آن اعتنا کرد.

نماز
شک در خواندن حمد هنگام رکوع 17:39 - 1395/12/26 بازدید: 538

- در صورت شک هنگام رکوع، در خواندن حمد، نباید به شک خود اعتنا کند.

نماز
شک های بی اعتبار 17:00 - 1395/12/26 بازدید: 295

- برخی از شک هایی که نباید در نماز به آن ها اعتنا کرد عبارتند از: 1. شک در چیزی که محل آن گذشته است؛ 2. شک بعد از سلام نماز.

نماز
قوانین کلی شکیات نماز 09:34 - 1395/12/26 بازدید: 358

- از جمله قوانین کلی شکیات نماز این است که اگر یکی از شک های غیر مبطل پیش آید، نمازگزار نباید نماز را بشکند، بلکه باید مطابق وظیفه اش عمل کند.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام شکیات
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 102