احکام سفر

سفر، رضایت، همسر
حکم اخذ رضایت همسر در سفر بیش از چهار ماه 23:27 - 1398/01/22 بازدید: 79

- اگر سفر ضرورت ندارد ولو عرفاً، احتياط اين است که حق زوجه مراعات شده و رضایت وی اخذ شود.

سفر بدون اجازه
سفر غیر واجب بدون اجازه شوهر 11:54 - 1397/11/29 بازدید: 171

- سفر غیر واجب و بدون اجازه شوهر، سفر معصیت بوده و زن باید نماز را کامل بخواند.

سفر، قصد، خروج، مسافت، شرعی
قصد ده روز در سفر و خروج از شهر 20:42 - 1397/07/20 بازدید: 200

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که قصد ده روز داشته و علم به خروج از شهر داشته ولی نمی دانست به اندازه مسافت شرعی هست یا نه، اگر معلوم شود که به اندازه مسافت شرعی بوده، قصد ده روز منعقد نشده و نماز ها باید قصر بخواند.

نماز، روزه، سفر، وطن، دوم
عبور از وطن دوم حین سفر 23:25 - 1397/07/11 بازدید: 125

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فردی که دارای دو وطن می باشد، اگر حین سفر از وطن دوم عبور کند سفر قطع می‌شود و نماز او تمام و روزه صحیح است.

سفر، بدهی، مجازات، معصیت
سفر برای فرار از مجازات و پرداخت بدهی 01:05 - 1397/05/20 بازدید: 151

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر غرض از سفر، فرار از اداى حق الناس واجب باشد، سفر معصیت است.

هواپیما، فرودگاه، حد، ترخص، روزه
حد ترخص در سفر هوایی 22:52 - 1397/04/21 بازدید: 223

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در فرودگاهی که جزء وطن باشد، با نشستن هواپیما هنگام اذان ظهر، نیت روزه صحیح است.

سفر، ده، روز، نماز
خروج از محل اقامت در سفر و عدم نیت ده روز 22:51 - 1397/03/06 بازدید: 326

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که به قصد خروج از محل مسافرت، قصد ده روز نکرده و بعدا فهمیده که مسافتی که خارج شده است کمتر از مسافت شرعی بوده، اگر شرایط قصد ده روز را داشته، از این به بعد نماز را کامل خوانده و نمازهای گذشته را بنابر احتياط قضا نماید.

راننده، خلبان
حکم نماز کسانی که کار آنها مسافرت است 22:52 - 1397/01/29 بازدید: 294

-  کسی که شغل او مسافرت است نماز و روزه‌ی او بصورت کامل می باشد.

حکم وطن در محل کار
حکم وطن در محل کار 23:41 - 1395/02/22 بازدید: 309

آیا محل کار حکم وطن را دارد؟

پاسخ:

 اشتغال به کاری در مکانی موجب نمی شود که آن مکان وطن گردد، ولی اگر از محل سکونت تا محل کار که به مقدار مسافت شرعی با هم فاصله دارند، در هر ده روز حداقل یک مرتبه رفت و آمد نماید، نماز وی در آن‌جا تمام و روزه اش صحیح است.

احکام قصد ده روز مسافر
احکام قصد ده روز مسافر 22:48 - 1395/01/16 بازدید: 1472

 

احکام قصد ده روز مسافر

1- هرگاه مسافر بخواهد ده روز پی در پی در محلی بماند یا می داند که ناچار است در آن جا ده روز توقف کند اید نماز را تمام خواند و روزه بگیرد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.