احکام سجده

آرام نشستن بین دو سجده 18:13 - 1397/11/03 بازدید: 278

سوال: آیا در نماز واجب و مستحب، نشستن بین دو سجده لازم است؟

پاسخ: بله؛ پس از تمام شدن ذکر سجده، اول باید بنشیند تا بدن آرام بگیرد،‌ بعد دوباره به سجده رود و تفاوتی میان نماز واجب و مستحب نیست. 

نماز، سجده، سهو
حکم سجده اضافی در نماز 22:12 - 1397/09/20 بازدید: 1572

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر كسي بر اثر حواس پرتي به جاي دو سجده، سه سجده بجا آورد، نماز صحیح است و سجده سهو هم واجب نیست.

سجده، سهو، قضا
ترک عمدی سجده سهو 22:30 - 1397/09/13 بازدید: 621

- اگر سجده سهو عمدا خوانده نشود، معصیت شده ولی نماز باطل نمی‌شود و باید سجده سهو را انجام دهد.

سجده، انگشت، ذکر
برداشتن انگشتان دست از زمین در حال سجده 23:57 - 1397/09/07 بازدید: 395

- اگر هنگام ذکر واجب عمداً انگشتان را روی زمین قرار ندهد بنا بر احتیاط نمازش صحیح نیست.

نماز، اهل سنت، سجده، ناخن
اقتدا به اهل سنت و سجده بر ناخن 22:19 - 1397/07/05 بازدید: 834

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اقتدا به اهل سنت در صورتی که حفظ وحدت اقتضا کند، مانعی ندارد.

نماز، سجده، توسل
ذکر توسل به ائمه اطهار در سجده نماز واجب 22:24 - 1397/07/01 بازدید: 903

- مخاطب قرار دادن غير خداوند در نماز، باعث بطلان نماز مى‌گردد.

نماز، نشسته، سجده
کیفیت سجده در صورت عدم امکان خم کردن سر 21:24 - 1397/05/15 بازدید: 556

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نمی تواند سرش را برای سجده خم کند، در صورت امکان مهر را روی جای بلندی گذاشته و سجده نماید والا باید با اشاره سجده کند.

نماز، سجده، مهر
سجده بر مهر سیاه 01:56 - 1397/04/29 بازدید: 511

سجده کردن بر مهری که مثلا بر اثر آب وضو سیاه شده است، اشکال ندارد

نماز، سجده، پاپوش
پوشیدن پاپوش در سجده 23:45 - 1396/12/22 بازدید: 2026

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ پوشیدن پاپوش در سجده، اگر عرفا سر انگشت بزرگ پا روی زمین قرار می گیرد، اشکالی ندارد.

مهر، سجده، نماز
سجده بر مهر سیاه یا دارای نوشته 07:53 - 1396/08/10 بازدید: 1666

- اگر چرک روی مهر، مانع رسیدن پیشانی به مهر شود، سجده بر آن صحیح نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.