احکام سجده

نماز، مهر، پیشانی
برخورد دوباره پیشانی با مهر در سجده 19:37 - 1398/05/11 بازدید: 211

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر هنگام سجده پیشانی دو بار پشت سر هم و به صورتی غیر قابل کنترل به مهر برخورد کند، یک سجده محسوب می شود.

سجده، مهر، نشسته، نماز
کیفیت قرار گرفتن اعضای سجده در نماز نشسته 22:26 - 1398/04/20 بازدید: 120

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند، در صورت امکان هنگام سجده بايد انگشت شست را روي زمين قرار دهد.

سجده مهر
پاکیِ محلّ سجده 20:36 - 1398/04/04 بازدید: 83

- مهر یا چیز دیگری که بر آن سجده میکنید باید پاک باشد.

حکم سجده بر کاشی 11:05 - 1398/03/20 بازدید: 30

سوال: آیا سجده بر کاشی جایز است؟ 

سجده قرآنی
سجده واجب قرآن چیست ؟ 23:41 - 1398/02/30 بازدید: 133

-  سجده های واجب در چهار سوره از قرآن کریم وجود دارد که اگر کسی به آن ها گوش دهد یا بخواند، باید بعد از تمام شدن آیه، فورا سجده کند.

چسبیدن مهر به پیشانی در نماز 19:49 - 1398/02/14 بازدید: 132

سوال: اگر هنگام سر برداشتن از سجده نماز، مهر به پیشانی بچسبد، تکلیف چیست؟

سجده بر مهر سیاه 09:35 - 1398/02/09 بازدید: 30

حکم خواندن نماز بر روی مُهر چرک چیست ؟

پاسخ:
سجده کردن بر مهری که مثلا بر اثر آب وضو سیاه شده است، اشکال ندارد؛ اما اگر چرک روی مهر طوری باشد که جرم داشته باشد و مانع رسیدن پیشانی به مهر شود، سجده بر آن صحیح نیست.

خواندن و گوش دادن هم زمان آیه سجده دار 11:40 - 1398/01/30 بازدید: 24

سوال: آیا در صورت خواندن و شنیدن همزمان آیه سجده، انجام یک سجده کافی است؟

سجده شکر
کیفیت سجده شکر 19:39 - 1398/01/22 بازدید: 185

برای سجده شکر، صرف قرار دادن پیشانی روی زمین همراه با نیّت، کافی است و احتیاط مستحب آن است که بقیۀ مواضع سجده هم بر زمین قرار بگیرد.

سجده، ذکر، حرکت
حرکت بدن هنگام ذکر سجده 21:14 - 1397/12/26 بازدید: 84

- در سجده باید به مقدار ذکر واجب، بدن آرام باشد و نمازگزار نباید بدن خود را به اختیار طوری حرکت دهد که از حال آرام بودن خارج شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.