احکام روزه

خوابیدن جنب با علم به بیدار نشدن و صحت روزه

- کسی که در بیداری جنب شده یا پس از جنب شدن در حال خواب، بیدار شده و می‌داند که اگر به خواب رود، تا پیش از اذان صبح برای غسل بیدار نخواهد شد، جایز نیست قبل از غسل کردن بخوابد.

استمناء، روزه، رمضان
اعتیاد به استمناء و تکلیف نماز و روزه های انجام شده

- اگر استمناء در حال روزه در روز ماه رمضان صورت بگيرد، در حکم افطار عمدى با حرام است.

روزه، استمنا، جنابت
تکلیف روزهای گرفته شده با وجود جنابت به سبب استمناء

- شخصی در ابتدای سن بلوغ روزه می‏ گرفته، ولی در اثناء روزه استمناء نموده و جنب شده و به همین صورت چند روز روزه گرفته است، اگر می دانسته که حرام است، علاوه بر قضا بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد؛ ولی در مورد روزهای بعد از آن که نمی‌دانسته برای روزه گرفتن تطهیر از جنابت لازم است، قضای آن روزه ها کافی است.

نگاه، شهوت، روزه، جنابت
جنابت روزه دار با نگاه به صحنه شهوت انگیز

- اگر روزه دار با نگاه به صحنه شهوت انگیزی جنب شود، در صورتی که نگاه‌کردن او به قصد انزال بوده و يا مى‏ دانسته که اگر به آن منظره نگاه کند، جنب مى ‏شود و يا عادت او بر اين بوده است و در عين حال عمداً نگاه کرده و جنب شده، حکم جنابت عمدى را دارد.

عدم قضای روزه‌ها بخاطر جهل به وجوب آن تا ماه رمضان سال آینده

سوال: اگر شخصی بر اثر جهل به وجوب قضای روزه تا قبل از ماه رمضان سال آینده قضای روزه‏‌هایش را به تأخیر اندازد، چه حکمی دارد؟

پاسخ: فديه تأخير قضاى روزه تا ماه رمضان سال بعد، بر اثر جهل به وجوب آن ساقط نمى‌شود.

دادن پول کفاره به فقیر برای خرید غذا

سوال: آیا دادن پول یک مدّ طعام به فقیر تا با آن غذایی برای خودش بخرد، کافی است؟

پاسخ: اگر اطمينان داشته باشد که فقير به وکالت از او طعام خريده و سپس آن را به عنوان کفّاره قبول مى‏‌کند، اشکال ندارد.

ناتوانی زن از قضای روزه تا ماه رمضان و پرداخت کفاره توسط شوهر

سوال: زنی به علت بیماری از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا کردن آنها تا ماه رمضان سال آینده هم نیست، در این صورت آیا کفّاره بر او واجب است یا بر شوهرش؟

برداشتن اجرت از مبلغ کفاره توسط وکیل

سوال: اگر شخصی وکیل در غذا دادن به عده‌ای از مساکین شود، آیا می‏‌تواند اُجرت کار و پختن غذا را از اموالی که به عنوان کفّاره به او داده شده است، بردارد؟

تأخیر چند ساله قضای روزه و پرداخت کفاره

سوال: زنی به علت بارداری و نزدیکی وقت زایمان، نمی‏‌تواند روزه بگیرد و می‏‌داند که باید آنها را بعد از زایمان و قبل از ماه رمضان آینده قضا نماید، اگر به‌طور عمدی یا غیرعمدی تا چند سال روزه نگیرد، آیا فقط کفّاره همان سال بر او واجب است یا آنکه کفّاره تمام سالهایی که روزه را به تأخیر انداخته، واجب ا

ناتوانی در پرداخت کفاره غیرعمدی و فدیه

سوال: باتوجه به اینکه پرداخت کفاره عمدی درصورتی که توان پرداخت نباشد ساقط است آیا پرداخت کفاره غیرعمدی و فدیه هم درصورتی که توان پرداخت فعلی ندارد برای همیشه ساقط است یا هرگاه توان پیداکرد باید بپردازد؟

پاسخ: حکم خصال کفاره را ندارد و هر زمان توانایی پیدا کرد، باید بپردازد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.