احکام رقص

رقص در برابر محارم 18:20 - 1398/11/15 بازدید: 1216

در رقص حرام فرقی بین مرد یا زن نیست و همچنین فرقی نمی کند که در برابر محرم باشد یا در برابر نامحرم.

رقص، دختر، تنها
رقص دختر به تنهایی و بدون آهنگ 21:51 - 1398/10/11 بازدید: 1567

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر رقص به گونه ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مجلس رقص بر آن صدق کند، بنابر احتیاط واجب، اجتناب شود.

رقص، مرد، محارم
رقص مرد برای همسر و محارم 21:52 - 1398/05/08 بازدید: 372

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ رقص مرد بنابر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل این‌كه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشكال است.

عروسی، شاباش، رقص
دادن و گرفتن شاباش در عروسی 18:29 - 1398/03/22 بازدید: 460

- گرفتن شاباش اگر در مقابل رقص حرام باشد، جايز نيست و لازم است به نحوى به صاحبش برگردانده شود.

با همسرم چطور برخورد کنم ؟ او به فیلمهای مبتذل علاقمنده 18:41 - 1397/11/17 بازدید: 258

بسم الله الرحمن الرحیم

عروسی، رقص، موسیقی
برگزاری مراسم عروسی سنتی همراه با رقص 08:47 - 1397/10/18 بازدید: 73

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ رقص به طور کلی اگر به کیفیّت مهیّج شهوت باشد و یا مستلزم حرام و یا موجب مفسده باشد شرعاً حرام است و استفاده از هر نوع آلات نوازندگی در اجرای موسیقی مطرب لهوی مخصوص و متناسب مجالس لهو و عیش و نوش حرام است.

رقص، گناه، عروسی
حکم شاباش در عروسی 02:20 - 1397/10/07 بازدید: 651

- اگر در مقابل رقص حرام به او پرداخت می شود، جایز نیست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.