احکام خوردنی ها

آب، جو، فقاع
خوردن آب جو صفر درصد

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ آب جو (فُقّاع) در صورتى كه داراى نشيش و جوشش باشد، حرام است اگر چه مست کننده نباشد.

آب انگور، خوردن، یخچال
خوردن آب انگوری که بیرون یخچال مانده است

- طبق نظر مقام معظم رهبری، آب انگوری که بیرون یخچال مانده است، اگر مسکر باشد، خوردنش جايز نيست.

مطلع کردن کسی که ندانسته غذای حرام می خورد

سوال: اگر کسی مشغول خوردن غذای حرامی باشد، آیا اطلاع دان به او واجب است؟

ذبح گوسفند و ندانستن جهت قبله

سوال: اگر در بیابان باشیم و ندانیم قبله کدام طرف است برای ذبح گوسفند تکلیف چیست؟

مال، دزدی، خمس
استفاده از درآمد حرام شوهر

- زنی که همسرش از راه حرام کسب درآمد دارد تا زمانی که یقین به حرمت اموال مورد استفاده ندارد، می تواند مصرف کند و اگر نسبت به مالی یقین به حرمت دارد، استفاده از آن جایز نیست.

حق الناس
خوردن و جمع کردن میوه، از باغ دیگران که زیر درختان ریخته

 خوردن و جمع کردن میوه، از باغ دیگران که زیر درختان ریخته بدون رضایت صاحب باغ جایز نیست

ذبح
حکم استفاده و فروش بچه در شکم حیوان ذبح شده

- بچه ای که در درون شکم حیوان ذبح شده یافت می شود اگر خلقت او کامل شده و مو یا پشم بر بدنش روییده باشد، پاک است ولی از ماهی های یافت شده درون شکم ماهی، باید اجتناب شود.

ذبح با شوک
شوک برقی و اتصال جریان الکتریکی برای ذبح مرغ و صید ماهی

- شوک برقی دادن به مرغ و ماهی قبل از ذبح و صید اشکالی ندارد در صورتی که با این شوک از بین نرفته و نمرده باشند.

بز، شیر، دوشیدن
دوشیدن و خوردن شیر بزی که هنوز نزاییده است

- دوشیدن و خوردن شیر بزی که هنوز نزائیده است، اشکالی ندارد.

دامداری
استفاده از علوفه و آب غصبی در کشاورزی و دامداری

- خوردن گیاهی که با آب غصبی آبیاری شده است یا حیوانی که با علوفه‌ی غصبی رشد یافته است اشکالی ندارد و تنها باید صاحبان این آب و علوفه را راضی و حق آنها را ادا کرد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.