احکام خمس

حکم پول مخلوط به حرام

سوال: اگر مالی مخلوط به حرام باشد، تکلیف چیست؟

پرداخت خمس مال مصرف شده در حرام

سوال: اگر مالی در حرام صرف شود، آیا پرداخت خمس آن واجب است؟

تکلیف گیرنده هدیه‌ای که خمس آن پرداخت نشده

سوال: چنانچه شخصی هدیه‌ای دریافت کند که قبلا خمس آن پرداخت نشده باشد، تکلیف دریافت کننده چیست؟

عدم استفاده از جهیزیه و خمس آن

سوال: آیا به وسایلی که پدر و مادر عروس و داماد به عنوان جهیزیه هدیه می‌کنند در صورت عدم استفاده، خمس تعلق می‌گیرد؟

اختصاص خمس به سیل زدگان

نظر مراجع عظام در مورد پرداخت خمس به سیل زدگان چیست؟

پاسخ:

سال خمسی و پس انداز برای پرداخت بدهی

سوال: پس اندازی که جهت پرداخت بدهی می‌باشد اگر چند روز بعد از سال خمسی پرداخت شود، به آن خمس تعلق می‌گیرد؟

هدیه، خمس، گیرنده
تکلیف گیرنده هدیه ای که خمس آن پرداخت نشده

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ هدیه اگر به لحاظ خمس درآمد کسب باشد، خمس آن بر ذمه هدیه دهنده است و بر گیرنده آن تکلیفی نیست.

خرج کردن عیدی بچه ها

پدر و مادر می توانند مبالغی که بابت عیدی به فرزندان توسط اقوام داده می شود را از باب ولایت بر کودک، قبض کنند و به گونه ای تصرف کنند که مفسده ای برای کودک نداشته باشد.

غذا، خمس، اموال
مصرف اموال کسی که خمس پرداخت نمی کند

- استفاده ی از اموال میزبانی که خمس پرداخت نمی کند، اشکال ندارد.

خمس
تعیین سال خمسی

هر مکلفی که درآمد داشته باشد و از مخارج سالش زیاد بیاید، بر او واجب است در سررسید هر سال خمسی، یک پنجم درآمدی را که زیاد آمده است، محاسبه و به عنوان خمس پرداخت کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.