احکام خمس

خمس، افزایش، تورم
افزایش قیمت ناشی از تورم اجناسی که خمس آن پرداخت شده 23:13 - 1398/05/19 بازدید: 18

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مقداری از افزایش قیمت اجناس مخمس که ناشی از تورم باشد یعنی ارزش پول کم شده به طوری که همه اجناس با پول بیشتر معامله می شوند، خمس ندارد.

خمس
تعلق خمس به وام 19:22 - 1398/05/14 بازدید: 23

- وام خمس ندارد، مگر مقداری از وام که اقساط آن از درآمد بین سال پرداخت شده است.

دیه، خمس، زمین
تعلق خمس به زمین خریداری شده از پول دیه 18:27 - 1398/05/14 بازدید: 33

- دیه خمس ندارد اما آنچه که به مقدار قیمت زمین اضافه شود و سال بر آن بگذرد، مشمول خمس می باشد.

خمس، مخمس، پول
کسر مبلغ مخمس سال گذشته از خمس سال جاری 19:02 - 1398/05/12 بازدید: 29

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ چيزى از درآمد سال به جاى مال مخمّسى که مصرف شده، استثنا نمى‌شود.

خمس، قبر، کفن
تکلیف ورثه در قبال خمس کفن و قبر میت 10:15 - 1398/05/12 بازدید: 2

- در صورت دفن میت اگر خمس کفن یا قبر وی به دلیل عدم آگاهی به مسأله پرداخت نشده باشد، ورثه خمس آن را از اصل مال میت پرداخت کنند.

قبر، کفن، خمس
تعلق خمس به کفن و قبر خریداری شده 08:42 - 1398/05/12 بازدید: 2

- کساني که قبر يا کفن از قبل براي خود تهيه مي کنند؛ چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد.

خمس، فروش، ماشین
فروش ماشین شخصی و تعلق خمس با آن 20:30 - 1398/05/07 بازدید: 44

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که ماشین شخصی خود را که چندین سال از آن استفاده کرده است را بفروشد، اصل پول و سود آن خمس ندارد.

خمس، خانه، اجاره
تعلق خمس به خرید خانه و اجاره دادن آن 18:48 - 1398/05/06 بازدید: 43

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که خانه را به عنوان مهریه به همسرش داده و منزل مسکونی جدیدی خریداری کرده و اجاره داده است؛ اگر مورد نیاز و در شان وی باشد، مشمول خمس نمی شود.

خمس
تأخیر پرداخت خمس 20:35 - 1398/04/04 بازدید: 170

تأخیر پرداخت خمس از سال خمسی به سال دیگر جایز نیست.

سود، خمس، پول
کسب سود با پول پدر؛ مبدأ سال خمسی 18:38 - 1398/03/22 بازدید: 66

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر با پولی که پدر به شما بخشیده است، سود کردید، سود درآمد حساب شده و با دستیابی به اولین درآمد کسب، سال خمسی شروع می شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.