احکام خمس

حقوق، خمس، کارمند
خمس حقوق پرداختی به خانواده پس از فوت کارمند

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ حقوقی که پس از فوت کارمند به خانواده او داده می شود، خمس ندارد و هر مکلف بايد بر طبق فتواى مرجع تقليدش عمل کند.

تعیین خمس برای سهام در بورس

سوال: آيا سهامى كه از سازمان بورس خريدارى مى كنيم، خمس دارد؟
پاسخ: آرى، سر سال بايد خمس آن را بدهيد ؛ چون حكم سرمايه را دارد.

پی‌نوشت:
سید مجتبی حسینی، رساله دانشجویی، خمس سهام بورس، سوال239.

خانه، دوم، خمس، اجاره
تعلق خمس به خانه اجاره داده شده

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛  اگر کسی به خاطر کوچک بودن منزل، خانه دیگری بخرد و خانه اول را اجاره دهد به آن خمس تعلق نمی گیرد.

مال، دزدی، خمس
حکم پول مخلوط به حرام

- اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد باید خمس تمام مال را بدهد.

پول، حرام، خمس
پرداخت خمس مال مصرف شده در حرام

- اگر مالی در حرام مصرف شود، باید خمسش پرداخت شود.

خمس، پول، رهن
خمس پولِ پیش پرداخت

- خمس تعلّق می‌گیرد.

پس انداز، ازدواج، خمس
خمس پس انداز برای ازدواج

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ پول اگر براى تهيه هزينه هاى ازدواج درآينده نزديك پس انداز شده باشد و با پرداخت خمس آن، نتواند آنها را تهيه كند، خمس ندارد.

خمس، درامد، سال، خمسی
خمس طلاهای خانم صاحب درآمد

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر طلای خریداری شده توسط خانم دارای درآمد، در حدّ شأن و مورد نیازش بوده و به قصد استفاده خریده، خمس ندارد.

خمس، درامد، سال، خمسی
خمس طلاهای خانم صاحب درآمد

اگر در حدّ شأن زن باشد و مورد نیازش و به قصد استفاده خریده خمس ندارد.

خمس، پول
پرداخت خمس پول با پولی دیگر

- پرداخت خمس یک پول از پول دیگر مانعی ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.