احکام خانواده

بخشش، مهریه، عقد
بخشش بخشی از مهریه قبل از عقد 22:38 - 1397/08/11 بازدید: 251

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ تا زمانی که عقد خوانده نشده چیزی به عنوان مهریه بر شوهر واجب نشده و بخشش قبل از وجوب بی معنا است.

ازدواج، اجازه، پدر، جد
بر زبان جاری ساختن صیغه عقد و گرفتن شاهد بر آن 22:50 - 1397/07/21 بازدید: 189

- صیغه عقد باید به زبان جاری شود ولی گرفتن شاهد، لازم نیست.

مرگ، تقصیر، دیه
عدم اطمینان از مقصر بودن در مرگ کسی 22:20 - 1397/07/17 بازدید: 170

- اگر کسی اطمینان نداشته باشد که در صدمه دیدن فردی مقصر می باشد، به شک خود در این زمینه اعتنا نکند و چیزی بر عهده ایشان نخواهد بود.

مهریه، بخشش،‌ مطالبه، مجدد
بخشش مهریه و مطالبه مجدد آن 22:35 - 1397/07/15 بازدید: 142

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مهریه در ذمه شوهر بوده و زن آن را بخشیده، حق طلب کردن مجدد را ندارد.

نهی، امر، خانواده
وظیفه ی شخص نسبت به همسر تارک الصلوة 22:14 - 1397/07/14 بازدید: 391

وظیفه شما فراهم نمودن زمینه اصلاح او به هر وسیله ممکن است، و باید از هرگونه خشونت که حاکی از بداخلاقی و ناسازگاری شما باشد، خودداری کنید

مهریه، منزل، خانه
مطالبه منزل مسکونی به عنوان مهریه 23:19 - 1397/07/11 بازدید: 207

- یک منزل در حد شان از مستثنیات دین است و زن نمی تواند آنرا جهت مهریه اخذ کند.

ازدواج، بکارت، فسخ
نگفتن عدم بکارت هنگام عقد و حق فسخ مرد 22:24 - 1397/07/07 بازدید: 509

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زن اگر خود را باکره معرفی کرده و عقد مبنی بر آن خوانده شود، شوهر حق فسخ دارد.

طلاق، ازدواج، مهریه
مخفی کاری ازدواج قبلی و حق طلاق بدون مهریه 22:43 - 1397/07/04 بازدید: 329

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مرد متوجه شود که همسرش قبلا ازدواج کرده و این موضوع را از وی مخفی نموده است، می تواند همسرش را طلاق دهد ولی باید مهریه زن را بپردازد.

مهریه، بخشش، عقد
امکان بخشش مهریه قبل از عقد 23:17 - 1397/06/29 بازدید: 686

- تا زمانی که عقد خوانده نشده چیزی بعنوان مهریه بر شوهر واجب نشده و بخشش آن بی معنا است.

شوهر، پدر و مادر، اطاعت
حرف شنوی از شوهر یا پدر و مادر 20:50 - 1397/06/23 بازدید: 708

- به طور کلی اطاعت از والدین واجب نیست ولی ایذای آنان حرام است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.