احکام خانواده

عده، عقد، موقت
مدت عده ازدواج موقت 00:02 - 1398/05/14 بازدید: 84

- عده زني که عادت ماهانه مي بيند به مقدار دوحيض کامل است و اگر عادت نمي بيند چهل وپنج روز می باشد.

محرم، نامحرم، فرزندان
محرمیت فرزندان زن و مرد از همسران دوم 08:34 - 1398/05/13 بازدید: 17

- دختر زن انسان از شوهر دیگر در صورت نزدیکی با آن زن ربیبه او محسوب می شود و با او محرم است.

طلاق، اطلاع‌، زن
طلاق زن بدون اطلاع وی 20:05 - 1398/05/11 بازدید: 61

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مردی، همسرش را بدون اطلاع وی طلاق دهد، اگر تردید زن نسبت به صحت طلاق و رعایت شرائط آن است باید حمل بر صحت کند و خودش را مطلقه بداند.

زنا، وطی، شبهه
زنای عمدی در عده وطی به شبهه 08:17 - 1398/05/10 بازدید: 21

- زنای عمدی در عده وطی به شبهه، موجب حرمت ابدی نمی شود.

حکم اخذ رضایت همسر در سفر بیش از چهار ماه 19:23 - 1398/04/11 بازدید: 44

سوال: با توجه به وجوب ارتباط زناشویی مرد با زوجه‌‌‌اش در حداقل چهار ماه، در صورت عدم رضایت زوجه در سفر بیش از چهار ماهِ زوج، آیا زوج در انجام دادن این سفر دچار معصیت شده است یا خیر؟

طلاق، حیض
حکم طلاق در زمان حیض 13:21 - 1398/04/02 بازدید: 146

- طلاق زن در زمان حیض جایز نیست مگر در موارد خاصی مانند اینکه شوهر بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد.

ارتداد، عقد، توبه
عقد مجدد میان ساب النبی و همسرش پس از توبه 20:41 - 1398/04/01 بازدید: 102

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورت توبه ساب النبی، باید دوباره عقد میان او و همسرش خوانده شود.

تبعیت، اعراض،‌ وطن
اطاعت از شوهر درتبعیت و اعراض از وطن 11:25 - 1398/03/30 بازدید: 92

- مجرد زوجیّت موجب تبعیّت قهری نمی شود، و زن می تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت و نیز اعراض تابع شوهر خود نباشد.

طلاق، توافقی، رضایت
صحت طلاق توافقی در صورت عدم رضایت قلبی زن 18:11 - 1398/03/28 بازدید: 82

- در طلاق خلع باید حتما نوعی تنفّر از طرف زن وجود داشته باشد.

ازدواج
بکارت زن پس از ترمیم پرده بکارت 15:20 - 1398/03/27 بازدید: 196

- طبق نظر آیت الله  مکارم؛ زن پس از ترمیم پرده بکارت،‌ باکره به حساب می آید اما بر اساس نظر عده دیگری از مراجع تقلید، با ترمیم پرده بکارت، زن باکره حساب نمی شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.