احکام خانواده

زنا، شوهردار، ازدواج
ازدواج و رابطه به زن شوهردار 00:00 - 1398/06/03 بازدید: 232

- ازدواج با زن شوهردار به هیچ وجه جایز نیست، حتی اگر شوهرش هم اجازه دهد.

زنا، عقد، دختر
زنا با دختر عقد کرده 10:10 - 1398/05/26 بازدید: 64

- اگر زنا با زن شوهردار واقع شود، آن زن بر زانى حرام ابدى می شود.

نامزدی
ارتباط در دوران نامزدی 08:15 - 1398/05/25 بازدید: 135

- در دوران نامزدی تا زمانی که عقد ازدواج خوانده نشده است، نامحرم هستند و هرگونه ارتباطی که خارج از ضوابط و احکام شرعی باشد و یا مفسده‌ای بر آن مترتب باشد، جایز نیست.

وطن، تبعیت، شوهر
تبعیت زن از شوهر در انتخاب وطن یا اعراض از آن 20:34 - 1398/05/21 بازدید: 10

- طبق نظر قام معظم رهبری؛ زن می تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت و یا اعراض از وطن تابع شوهر خود نباشد.

عده، عقد، موقت
مدت عده ازدواج موقت 00:02 - 1398/05/14 بازدید: 77

- عده زني که عادت ماهانه مي بيند به مقدار دوحيض کامل است و اگر عادت نمي بيند چهل وپنج روز می باشد.

محرم، نامحرم، فرزندان
محرمیت فرزندان زن و مرد از همسران دوم 08:34 - 1398/05/13 بازدید: 12

- دختر زن انسان از شوهر دیگر در صورت نزدیکی با آن زن ربیبه او محسوب می شود و با او محرم است.

طلاق، اطلاع‌، زن
طلاق زن بدون اطلاع وی 20:05 - 1398/05/11 بازدید: 55

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مردی، همسرش را بدون اطلاع وی طلاق دهد، اگر تردید زن نسبت به صحت طلاق و رعایت شرائط آن است باید حمل بر صحت کند و خودش را مطلقه بداند.

زنا، وطی، شبهه
زنای عمدی در عده وطی به شبهه 08:17 - 1398/05/10 بازدید: 10

- زنای عمدی در عده وطی به شبهه، موجب حرمت ابدی نمی شود.

حکم اخذ رضایت همسر در سفر بیش از چهار ماه 19:23 - 1398/04/11 بازدید: 31

سوال: با توجه به وجوب ارتباط زناشویی مرد با زوجه‌‌‌اش در حداقل چهار ماه، در صورت عدم رضایت زوجه در سفر بیش از چهار ماهِ زوج، آیا زوج در انجام دادن این سفر دچار معصیت شده است یا خیر؟

طلاق، حیض
حکم طلاق در زمان حیض 13:21 - 1398/04/02 بازدید: 118

- طلاق زن در زمان حیض جایز نیست مگر در موارد خاصی مانند اینکه شوهر بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.