احکام حق الناس

پول، خیریه، تصرف
تصرف در مبالغ اهدایی به موسسات خیریه 07:47 - 1398/05/13 بازدید: 6

- تصرف در مبالغ اهدایی به عنوان خیریه بدون اطلاع از رضایت اهداء کنندگان، جایز نمی باشد.

ماهی، سیل، شیلات
ماهی های صید شده شیلات هنگام وقوع سیل 11:02 - 1398/05/12 بازدید: 6

- اگر ماهی های شیلات بخاطر سیل توسط ماهی گیران صید شود، بايد از شيلات اجازه بگیرند و اگر از دسترسی به مالک آن حتی در آینده مایوس شوند حکم مجهول المالک را دارد.

کندو، عسل،‌ اذیت
داشتن کندوی زنبور عسل در صورت احتمال اذیت همسایگان 08:54 - 1398/05/10 بازدید: 7

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ داشتن کندوی زنبور عسل در صورتی که موجب ضرر به دیگران نباشد، اشکال ندارد و سؤال و تفحص لازم نیست.

جبران دزدی مرغ و خروس در گذشته 20:08 - 1398/04/11 بازدید: 26

سوال: من قبل از بلوغ از همسایه چند مرغ و خروس دزدیده‌ام، آیا اکنون باید قیمت روز را پرداخت نمایم یا قیمت قبلی آن را و در صورت عدم رضایت صاحب آن به پرداخت قیمت وظیفه‌ام چیست؟

حکم نماز کسی که از خودروی بیت المال برای سفر استفاده می‌کند 10:54 - 1398/03/30 بازدید: 21

سوال: اگر كسی از خودروی بیت‌المال در سفر غیر اداری استفاده كند، با توجه به اینكه مَركب غصبی می‌باشد تكلیف نماز او در این سفر چگونه می‌باشد؟

پاسخ: در فرض سؤال، وسيله نقليه تأثيری در نماز او ندارد.

آبیاری غیر قانونی درخت و استفاده از میوه و سایه آن 08:47 - 1398/03/20 بازدید: 26

سوال: شخصی برای‌ آبیاری درختان خود به صورت غیر قانونی از آب لوله بدون کنتور استفاده می‌کند، آیا استفاده از سایه یا میوه این درخت برای کسانی که از این وضعیت اطلاع دارند، حرام است؟

استفاده از آینه ماشین پارک شده 11:40 - 1398/03/05 بازدید: 23

سوال: استفاده از آیینه ماشینی که پارک شده برای نگاه و شانه سر اشکال دارد؟

زباله
ریختن زباله در جوی آب 19:26 - 1398/02/10 بازدید: 70

- هرگونه رها سازی زباله در جوی آب که موجب لطمه زدن به زندگی مردم و همچنین آلودگی گردد، جایز نیست.

نگاه، نامحرم، حق الناس
حق الناس بودن نگاه به بدن زنان نامحرم 21:49 - 1398/02/09 بازدید: 136

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ دیدن بدن زنان نامحرم اگر چه گناه و حرام است، لکن حق الناس نیست.

سیگار کشیدن و آلوده کردن محیط تنفس دیگران 19:57 - 1398/02/04 بازدید: 22

سوال: آیا سیگارکشیدن در حالتی که موجب آلوده‌شدن فضای تنفس دیگران شود اشکال شرعی دارد؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.