احکام حج

حج پیرمردی که ختنه نکرده است

سوال: کسی که در کودکی ختنه نکرده ولی پوست حشفه آلت بیرون آمده است و اکنون به علت پیری انجام عمل جراحی برایش ممکن نیست، اگر مستطیع شود، تکلیف حج او چیست؟

چرا در حج، همسر انسان نیز حرام می‌گردد؟

یکی از فلسفه‌های این حکم الهی، تمرین کردن برای تسلط بر نفس و به خصوص شهوات انسان است.

رضایت پدر برای حج دختر مجرد

سوال: آیا اذن پدر برای انجام حج مستحبی یا واجب دختر مجرد لازم است؟ مثلا به عنوان پزشک کاروان به سفر حج اعزام شود.

تکلیف حج کسی که ختنه نکرده

سوال: کسی که ختنه نکرده ولی شبیه ختنه شده است و اکنون به دلیل پیری انجام عمل جراحی برای این کار از سوی پزشک منع شده، برای انجام حج واجب چه تکلیفی دارد؟

حج
مستطیع شدن زن در صورت مطالبۀ مهریه

- اگر مهریۀ زن برای مخارج حج واجب کفایت کند در صورتی که شوهر توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، زن نمی‌تواند مهریه را مطالبه کند و مستطیع نیست، ولی اگر شوهر تمکّن دارد و مطالبۀ مهریه برای زن مفسده‌ای ندارد، واجب است مهریه را مطالبه کند و به حج برود و اگر مطالبۀ آن برای او مفسده داشته باشد مثل اینکه منجر به نزاع و طلاق شود، مستطیع نیست و واجب نیست مطالبه کند.

حج، محارم، ریبه
محبت به محارم بدون قصد لذت در حج

- نشستن مرد و زن محارم در یک صندلی، صحبت های معمولی با محارم و شوهر بدون شهوت و اظهار محبت با محارم بدون شهوت در حال احرام، اشکال ندارد.

حج، استطاعت، بدهی، مهریه
تحقق استطاعت با وجود بدهکاری بابت مهریه

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ با توجه به اینکه یکی از شرائط استطاعت در حج نداشتن بدهی است، مهریه بدهی محسوب می شود.

حج، مهریه، مهلت، زن
بدهکاری مهریه و لزوم استمهال از زن برای حج

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اجازه گرفتن از زن بابت مهریه جهت حج، واجب نیست.

حج، استطاعت، مشکل
تحقق استطاعت با وجود مشکل معیشت پس از بازگشت

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر کسی از هر جهت استطاعت داشته باشد اما موسم حج نرسیده، نمی تواند خود را از استطاعت ساقط کند و حج بر او واجب می شود.

حج، ختنه، پیر
حج پیرمردی که ختنه نکرده است

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که ختنه نکرده و در پیری انجام عمل جراحی برایش ممکن نیست، باید محرم شود و طواف و نماز آن را انجام دهد و برای طواف نایب هم بگیرد و پس از طواف نایب، نماز آن را خودش بخواند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.