احکام حائض

حائض،قدر
وظیفه حائض و جنب در شب های قدر

- انجام اعمال شب قدر مانند غسل، خواندن دعا، زیارات و انجام سجده برای جنب و حائض اشکالی ندارد.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
حائض و سوره هاي سجده دار

- طبق نظر آیات عظام رهبری، مکارم، سیستانی و صافی: فقط خواندن آیه سجده بر زن حائض حرام است و خواندن بقیه آیات این سوره‌ها،‌ اشکالی ندارد.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
لمس آیات قرآن و نام خداوند توسط حائض

- طبق نظر مشهور مراجع معظم تقلید، بر زن حائض حرام است تا وقتی که از حیض پاک نشده،‌ خط قرآن، نام خداوند متعال و صفات خاصه او را لمس کند.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
ختم صلوات و اذکار در ایام عذر شرعی

قرائت آیاتی که سجده واجب دارد بر جنب و حائض حرام است و قرائت سایر آیات در غیر اوقات نماز برای حائض کراهت دارد.

حائض، مشاهد، مشرفه، حرم، ائمه، عبور
زن حائض و عبور از مسجد

- عبور زن حائض از مسجد (غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی) به طوری که از یک درب وارد و از درب دیگر خارج شود، اشکال ندارد.

حائض، مشاهد، مشرفه، حرم، ائمه، عبور
زن حائض و عبور از مشاهد مشرّفه

- طبق نظر مراجع معظم تقلید؛ عبور زن حائض از مشاهد مشرّفه، جایز نیست.

حائض، مشاهد، مشرفه، حرم، ائمه
زن حائض و توقف در مشاهد مشرّفه

- طبق نظر مراجع معظم تقلید؛ توقف حائض در مشاهد مشرّفه، جایز نیست.

قرآن، خدا، لمس، حیض، حائض
لمس قرآن و اسماء الهی توسط حائض

- طبق نظر مشهور مراجع معظم تقلید، بر زن حائض حرام است تا وقتی که از حیض پاک نشده،‌ خط قرآن، نام خداوند متعال و صفات خاصه او را لمس کند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.