احکام تربیتی

ظن
سوء ظن نسبت به دیگران 19:28 - 1398/05/14 بازدید: 355

-  اگر کسی در ذهن خود نسبت به برادر مؤمنش بدگمان باشد، اما سوء ظن را اظهار نکند، آیا گناه محسوب نمی شود.

نگاه کودک نابالغ به تصاویر مبتذل 12:36 - 1398/03/02 بازدید: 154

سوال: دیدن تصاویر مبتذل برای کسی که به سن تکلیف نرسیده گناه است ؟

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.