احکام بیماران

نایب، مسح، رطوبت
وظیفه نایب برای مسح پا در وضو 23:11 - 1397/08/26 بازدید: 824

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که برای وضو نایب گرفته بايد خودش نيت وضو كند و با دست خود مسح نمايد و اگر نمى‏‌تواند بايد نايبش دست او را بگيرد و به جاى مسح او بكشد و اگر اين هم ممكن نيست بايد از دست او رطوبت بگيرند و با آن رطوبت، سر و پاى او را مسح كنند و احتياط واجب در صورت امكان ضمّ تيمم است.

صورت، سوخته، وضو، جبیره، تیمم
صورت سوخته و انجام وضوی جبیره یا تیمم 23:04 - 1397/08/20 بازدید: 1120

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که صورتش سوخته و آب برای آن ضرر دارد باید علاوه بر وضوی جبیره تیمم هم انجام دهد و اگر تيمم بر روى زخم ممكن نيست و ضرر دارد، فقط وضوى جبيره بگیرد.

ویزیت، منشی، نوبت
دوستی با منشی و ویزیت خارج از نوبت 22:19 - 1397/07/23 بازدید: 184

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ ویزیت خارج از نوبت به واسطه دوستی با منشی، جایز نیست.

وضو، تیمم، مسح، ضرر
صحت تیمم در صورت ضرر داشتن آب برای محل مسح 22:17 - 1397/07/19 بازدید: 187

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورتی که آب برای محل مسح ضرر داشته باشد، باید تیمم نمود.

تیمم، غسل، جمعه
تیمم بدل از غسل جمعه 22:17 - 1397/07/17 بازدید: 289

- کسی که عذر شرعی دارد - مثلا بیمار است - می تواند بدل از غسل جمعه، تیمم نماید.

سوند، وضو، باطل
اتصال سوند و بطلان وضو 22:30 - 1397/07/15 بازدید: 754

- سوند زدن وضو را باطل نمی کند مگر بول (ادرار) خارج شود.

نماز، احتیاط، نشسته
نماز احتیاط کسی که به صورت نشسته نماز می خواند 23:44 - 1397/06/19 بازدید: 371

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نشسته نماز می خواند، در صورتی که نتواند نماز احتیاط را ایستاده بخواند، باید دو رکعت به صورت نشسته بخواند.

مریض، نجس، تیمم، وضو
بدن نجس و عدم امکان وضو و تیمم برای نماز 12:56 - 1397/05/19 بازدید: 735

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مریضی که با بدن نجس امکان تیمم و وضو ندارد؛ اگر به هر صورت و حتی الامکان دسترسی به آب دارد و آب برای او ضرر ندارد، واجب است وضو بگیرد و در غیر این صورت باید تیمم نماید و می تواند از دیگران کمک بگیرد.

نماز، صندلی، تجافی
تجافی کسی که روی صندلی نماز می خواند 23:28 - 1397/04/27 بازدید: 1008

- اگر نمازگزار مثلا یک رکعت از نماز جماعت جا بماند باید در زمانی که امام در حال تشهد است، تجافی کند.

عمل، جراحی، چشم، وضو
وضو پس از عمل جراحی چشم 22:01 - 1397/04/24 بازدید: 3613

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که عمل جراحی چشم انجام داده و دارای پانسمان بوده یا آب برایش ضرر دارد، باید به صورت جبیره وضو بگیرید.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.