احکام بیماران

تیمم، غسل، جمعه
تیمم بدل از غسل جمعه 22:17 - 1397/07/17 بازدید: 139

- کسی که عذر شرعی دارد - مثلا بیمار است - می تواند بدل از غسل جمعه، تیمم نماید.

سوند، وضو، باطل
اتصال سوند و بطلان وضو 22:30 - 1397/07/15 بازدید: 236

- سوند زدن وضو را باطل نمی کند مگر بول (ادرار) خارج شود.

نماز، احتیاط، نشسته
نماز احتیاط کسی که به صورت نشسته نماز می خواند 23:44 - 1397/06/19 بازدید: 140

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نشسته نماز می خواند، در صورتی که نتواند نماز احتیاط را ایستاده بخواند، باید دو رکعت به صورت نشسته بخواند.

مریض، نجس، تیمم، وضو
بدن نجس و عدم امکان وضو و تیمم برای نماز 12:56 - 1397/05/19 بازدید: 268

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مریضی که با بدن نجس امکان تیمم و وضو ندارد؛ اگر به هر صورت و حتی الامکان دسترسی به آب دارد و آب برای او ضرر ندارد، واجب است وضو بگیرد و در غیر این صورت باید تیمم نماید و می تواند از دیگران کمک بگیرد.

نماز، صندلی، تجافی
تجافی کسی که روی صندلی نماز می خواند 23:28 - 1397/04/27 بازدید: 680

- اگر نمازگزار مثلا یک رکعت از نماز جماعت جا بماند باید در زمانی که امام در حال تشهد است، تجافی کند.

عمل، جراحی، چشم، وضو
وضو پس از عمل جراحی چشم 22:01 - 1397/04/24 بازدید: 1917

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که عمل جراحی چشم انجام داده و دارای پانسمان بوده یا آب برایش ضرر دارد، باید به صورت جبیره وضو بگیرید.

کیسه، صفر، آپاندیس، دفن
دفن کیسه صفرا و آپاندیس پس از عمل جراحی 23:12 - 1396/11/22 بازدید: 684

- طبق نظر مقام معظم رهبری، دفن کیسه صفرا و آپاندیس پس از عمل جراحی، مستحب است.

دست، شکسته، گچ، وضو، غسل
وضو و غسل با دست شکسته 23:32 - 1396/11/15 بازدید: 11745

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که دستش شکسته و در گچ است، باید به وظیفه جبیره عمل نماید و در صورتی که گچ بیشتر از حد معمول محل شکستگی را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید.

نماز روی تخت بیمارستان 19:27 - 1396/09/19 بازدید: 977

کسی که مجبور است به رو خوابیده و در همان حال نماز بخواند باید طوری بخوابد که پاهایش رو به قبله باشد.

نماز، قضا، نشسته
نماز قضا در حالت نشسته 08:48 - 1396/08/06 بازدید: 585

- کسی که روی صندلی نماز می خواند، اگر امید خوب شدن دارد، باید برای خواندن نماز قضا، صبر کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.