احکام بیماران

وضوی جبیره و تیمم در شکستگی 11:08 - 1397/12/16 بازدید: 292

سوال: آیا در شکستگی علاوه بر وضو یا غسل جبیره، باید تیمم هم انجام داد؟

تیمم کسی که دستش قطع شده 10:41 - 1397/12/16 بازدید: 147

سوال: کسی که دستش قطع شده چگونه باید تیمم کند؟

نماز، نشسته، زانو
شیوه صحیح نشستن در نماز نشسته 19:43 - 1397/12/09 بازدید: 1085

- کسی که وظیفه اش نشسته خواندن نماز باشد، هر جوری که بنشیند اشکال ندارد و واجب نیست کف پا بر زمین باشد.

نماز بیهوش
نماز فوت شده در بیهوشی 21:20 - 1397/11/27 بازدید: 339

- اگر شخصی تمام وقت نماز را بیهوش بوده باشد، قضای آن لازم نیست.

نماز، صندلی، سجده، مهر
نماز روی صندلی و رساندن مهر به پیشانی 20:22 - 1397/11/17 بازدید: 810

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که روی صندلی نماز می خواند، باید پشیانی را بر مهر بگذارد و رساندن مهر به پیشانی صحیح نیست.

روزه، استیجاری، منع
تکلیف روزه استیجاری در صورت منع پزشک از آن 21:49 - 1397/11/08 بازدید: 124

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که روزه استیجاری بر عهده دارد ولی به علت بیماری، پزشک او را از گرفتن روزه منع کرده، اگر مدتی برای انجام عمل، معین شده است باید مبلغ مذکور را به دهنده ی پول برگرداند و اگر مدت معین نشده چنانچه مأیوس از خوب شدن است باید مبلغ مذکور را به دهنده پول برگرداند و اگر مأیوس نشده است باید صبر کند تا خوب شود و خودش آنها را بگیرد.

استقلال (مباشرت) در وضو 20:33 - 1397/11/06 بازدید: 120

سوال: آیا کمک گرفتن از دیگران در وضو جایز است؟

پاسخ: باید خود انسان شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها را انجام دهد و اگر دیگری او را وضو دهد یا در رساندن آب به صورت و دست ها و مسح به او کمک کند، وضو باطل است.

صورت، سوخته، وضو
تکلیف وضوی کسی که صورتش سوخته 21:02 - 1397/09/25 بازدید: 366

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که صورتش سوخته و امکان جبیره و تیمم هم ندارد، هر مقدار از صورت را که امکان شستن آن وجود دارد، به قصد وضو بشوید، کافی است.

نماز، قضا، نشسته
احتمال بهبودی و خواندن نماز قضا به صورت نشسته 23:28 - 1397/09/07 بازدید: 552

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که در حال سلامت نمازش قضا شده است، بنابر احتیاط واجب، اگر امید به بهبودی دارد در حال مریضی به صورت نشسته نماز قضا نخواند.

نایب، وضو، کوتاهی
گرفتن نایب در وضو و کوتاهی در انجام وظیفه و حکم نمازهای گذشته 23:15 - 1397/08/26 بازدید: 138

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نمی تواند مسح بکند و نایب گرفته، اگر خلاف وظیفه عمل کرده است نمازهای گذشته قضا دارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.